Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar sommeren 2023, Infeksjonsmedisinsk enhet 

Offentlig forvaltning

Medisinsk sengepost 9A på Lillehammer er en infeksjonsmedisinsk enhet med 14 plasser. Sengeposten består i hovedsak av ensengsrom med forgang for isolering, inkludert fem isolater. Vi er en spennende og variert post med infeksjonsmedisin; herunder tropemedisin, tuberkulose, Hiv, bakterielle og virale infeksjoner, samt generell medisin, kreft og noe kirurgi. Smittevern er blant sengepostens spesialfelt.  Sengeposten er organisert med primærsykepleie. Vi har et sterkt fagmiljø, og fokus på faglig utvikling. 

Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Vi har et inkluderende og godt arbeidsmiljø, hvor vi ser og oppmuntrer hverandre. Det er derfor viktig for oss at du som søker ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

Er dette noe for deg? Da vil vi at du skal jobbe hos oss på infeksjon i sommer! Vi trenger sykepleiere/sykepleiestudenter/helsefagarbeidere/medisinstudenter fra uke 25 tom uke 33, med mulighet for forlengelse/helgestilling. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger eller det skjer interne omrokkeringer i avdelingen vil tilsetting bli foretatt fra samme søkermasse.

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelp/veiledning i stell og pleie
 • Mobilisering
 • Ernæring
 • Generelle observasjoner 
 • Medisinromsarbeid etter avtale
 • Sykepleieroppgaver etter egen opplæring

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med relevant erfaring innenfor pleiesektoren
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Er ansvarsbevisst
 • Trives i et travelt arbeidsmiljø 
 • Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Engasjerende og godt fagmiljø i stadig utvikling 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Positivt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement 
 • Mulighet for overgangsbolig

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.