Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar sommer 2023

Offentlig forvaltning

Vi søker etter ferievikarer - for sommer 2023  til Allmenpsykiatrisk døgnpost i Sandefjord.

Allmennpsykiatrisk post – Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.

Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere seg for ubehagelige, vanskelige og vonde tanker og følelser. Målsettingen er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

Arbeidstiden innebærer dag, aften og nattevakter samt arbeid i helger.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og ivareta god samhandling både internt og eksternt
 • Miljøterapeutisk arbeid i henhold til BET-prinsipper
 • Medisinhåndtering hvis du er sykepleier/vernepleier
 • Psykoedukasjon

Kvalifikasjoner:

 • Påbegynt eller fullført grunnutdanning som sykepleier/vernepleier eller annen helsefaglig bakgrunn
 • Arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid er en fordel
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning

Personlige egenskaper:

 • Punktlig og pålitelig, inneha god samarbeidsevne og arbeidskapasitet
 • Utviklingsorientert og interesse for faget
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, med fokus på effektiv og virksom utredning og behandling 
 • Virksomhetsfokus på resultatskaping for våre tjenestemottakere og ansatte

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.