• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4245556
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Ferievikar sommer 2022 i Bo- og Habiliteringstjenesten

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Er du motivert for å gi personer med ulike funksjonsnedsettelser gode hverdagsopplevelser sommeren 2022?

 Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten har behov for ferievikarer, fra 20. juni til og med 14. august 2022.

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten gir tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser, i samlokaliserte boliger med bemanning og til selvstendig hjemmeboende personer. Vi tilbyr bistand til personer som har utfordringer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Mestring, kontinuitet og trygghet er nøkkelord i tjenestetilbudet vårt.

I dag består avdelingen av 3 bofellesskap med samlokaliserte omsorgsboliger (Nesbakken, Romsdalsveien og Storgata). Avdelingen drifter også et tilbud for barneavlastning Spira, hvor barn oppholder seg hver 3. helg. Om sommeren er det ofte behov for et tilbud som varer en hel uke.

Avdelingen er i stadig utvikling blant annet på grunn av vekst i antall tjenestemottakere og omfanget, kompleksitet av deres behov. Avdelingen jobber for at hver enkelt person skal få et meningsfylt og verdig liv med mestring og god livskvalitet ut ifra hver enkeltes ressurs og forutsetninger.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis ferdig utdannet helsepersonell og studenter under utdanning til å bli helsepersonell (lege, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysio/ergoterapeuter) eller erfaring innenfor arbeid med helse eller pedagogikk. Personer med interesse for å arbeide med mennesker med en utviklingshemming oppfordres også til å søke.
 • Vi forutsetter gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig (kunnskap på nivå B).
 • Det er stort sett krav om sertifikat for personbil/B. personer med førerkort vil bli prioritert. 
 • Vi ønsker medarbeidere som SER tjenestemottakere og hverandre, og er Samarbeidsvillig, Ekte og Raus.
 • Det forventes at medarbeidere har en positiv og løsningsorientert holdning, og bidrar aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

Vi ber om at søkere oppgir i søknad ønsket arbeidssted, ønsket arbeidstid (dag/kveld eller natt), samt prioritert/mulig arbeidsperiode.

Vikarer som kan arbeide 5 uker eller mer i ferieperioden, vil få førsteprioritet.

Om du vil vite mer om arbeidet i avdelingene kontakter du avdelingsleder Mette Gjerdalen Stangenes eller virksomhetsleder Annelies Slabbertje.

Vi tilbyr

 • et godt, aktivt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø, med tydelig og mestringsorientert ledelse,
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver,
 • opplæring og veiledning,
 • turnus/arbeidsplan med dag/kveldsvakter på hverdager, og langvakter på helg,
 • mulighet til å jobbe nattevakter.

Ansettelse

Lønn etter avtale i forhold til relevant utdanning og praksis. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Avlønning av sykepleiestudenter eller andre studenter som tar 3 årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag: 
1. Studenter som tar 3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag, samt medisinstudenter, og som vikarierer i ferier eller har deltidsstillinger i Rauma kommune får følgende avlønning:
Første års studenter: Assistentlønn tilsvarende 4 års ansiennitet 
Andre års studenter: Fagarbeiderlønn ingen ansiennitet
Tredje års studenter: Fagarbeiderlønn 4 års ansiennitet 
2. Tilsatte i Rauma kommune som tar videreutdanning innenfor helse- og sosialfag og som har høyere avlønning enn i pkt. 1 beholder tidligere lønn. Nytilsatte som vil komme bedre ut av lønnsplassering etter reell ansiennitet blir plassert etter ansiennitet.
3. Andre høyskoleutdannede sommervikarer i helse- og omsorg som bruker sin utdanning i vikariatet, avlønnes etter ansiennitet.

Vi ber om at studiebevis/karakterutskrift som viser hvor langt en har kommet i studiet legges inn i søknaden, evt sendes separat til lonn@rauma.kommune.no innen 15.02.2022, anmerk at det gjelder søknad som ferievikar til Bo- og Habiliteringstjenesten, slik at dette kan avklares ved/før utsendelse av tilbud.

Søknad sendes: 

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i elektronisk søknad.

Lønn-/personal kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail personal@rauma.kommune.no. Vi kan dessverre ikke tildele eller endre på passord.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

 
 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4245556
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune