Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  08.06.2020
 • Sted:
  Responssenteret
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Responssenteret
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2937313
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Ferievikar som operatør ved Responssenteret

Vi har ledige ferievikarstilling som operatør ved Regionalt Responssenter i perioden 15.06.20 til 14.08.20.


Responssenteret (RRO) betjener i dag mottak og videreformidling av ca. 1800 velferdsteknologiske alarmer fra 11 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. RRO har også mottak av automatiske brannalarmer og andre tekniske alarmer fra flere kommunale og private bygninger i Kristiansund. I tillegg samarbeider vi bl.annet med Neas, Kommunalteknikk og Cowi vaktsentral om overvåkning, mottak av feilmeldinger og formidling fra både kommuner og privat næringsliv. Responssenteret (RRO) i Kristiansund er holder til i et nyoppusset bygg og er samlokalisert med driftstekniker, responsteam og Helseinnovasjonssenteret. Senteret drives over tre etasjer og er en faglig puls for helseinnovasjon og velferdsteknologi i Kristiansund.

Muligheten for et videre vikariat er tilstede.

 Arbeidsoppgaver

- vurdering og avklaring av alarmer fra velferdsteknologiske hjelpemidler/sensorer
- kontakt med brukere, hjemmetjenesten og pårørende gjennom teknologi
- mottak og videreformidling av brannalarmer I Kristiansund 
- kommunikasjon med 110-, 112- og 113-sentral
- overvåking av ulike sensorer for både det kommunale og private markedet; NEAS ; COWI m.fl
- administrative oppgaver ifb med journalføring og e-meldinger
- kvalitetsarbeid med prosedyrer
- kontakt og kvalitetsforbedring sammen med medlemskommuner

Kvalifikasjonskrav

- Helsefaglig utdanning. Minimum autorisasjon som helsefagarbeider.
- relevant klinisk erfaring fra eksempelvis ambulanse, hjemmebaserte tjenester, eller legekontor.
- god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

- er teknologisk moden
- behersker dataverktøy godt
- evner å kombinere helsefaglige vurderinger og elektroniske løsninger til det beste for pasienten

Personlige egenskaper

- Det stilles krav om god evne til å håndtere samtidighetskonflikter. Arbeidet er tidvis faglig utfordrende mht. mottak og prioritering og vurdering av ulike alarmer.
- har interesse for og ser velferdsteknologi som et naturlig verktøy for å hjelpe pasienter til å styrke egenomsorgsevnen til den enkelte.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spesielle forhold i stillingen

Dette er en stilling med 3-delt turnus og vaktbelastning hver 3.helg.

Vi tilbyr

Arbeid innenfor et helsefaglig område i sterk vekst. Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et fagmiljø som skal jobbe systematisk med fokus på fag og kvalitet i samarbeid med medlemskommunene og til det beste for pasienten. 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.