Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar Radiograf/Bioingeniør

Offentlig forvaltning

Nukleærmedisinsk enhet lyser ut etter en 100% ferievikariat, med mulighet for forlengelse.

Siste års studenter oppfordres til å søke.

Enheten har 4.8 ansatte bioingeniører/radiografer og  2 tilhørende legespesialister i Nukleærmedisin. Samt 1 stilling for lege i spesialisering.

Enheten har pr i dag 1stykk SPECT/CT gammakamera Discovery NM/670 og 1SPECT- gammakamera NM/630. Enheten disponerer også 1 stk mobil PT/CT.

Nukleærmedisinsk enhet er en del av Radiologisk avdeling. Arbeidet er på dagtid og har en spennende kombinasjon av ulike arbeidsoppgaver tilknyttet det nukleærmedinske faget med tillaging av preparater, injeksjon av radiofarmaka, billedtaking og billedbehandling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Siste års student som bioingeniør/radiograf. 
  • Ved forlengelse av stillingen vil det være krav om autorisasjon. Og evt deltakelse på etterutdanning i Strålevern og Nukleærmedisin.

Personlige egenskaper:

  • Vi søker deg som vil være med å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Du må kunne jobbe selvstendig og i et team.
  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • En avdeling i utvikling med høyt faglig fokus.
  • Godt arbeidsmiljø
  • En spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver.