Ferievikar på Sørvald demensenhet sommeren 2022

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Demensenheten Sørvald ligger geografisk midt mellom Frogner og Sørumsand
i Lillestrøm kommune. Vi har tre enheter med 24 langtidsplasser for personer med demens. Hos oss blir du en del av et sterkt faglig miljø. Vi legger stor vekt på personsentret omsorg, samt på tilpassende aktiviteter i det daglige arbeidet med våre pasienter. Demensenheten Sørvald skal være et godt sted å bo, her blir pasientene ivaretatt i et trygt og forutsigbart miljø, med stor grad av respekt og verdighet.

Arbeidsoppgaver:

 • Stell, tilrettelegging, aktivisering.
 • Personsentrert omsorg og miljøarbeid. 
 • Medikamenthåndtering. 
 • Mattilberedning og servering. 
 • Observasjon og dokumentasjon. 
 • Forefallende arbeid i avdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier /helsefagarbeider
 • Elever/studenter i overnevnte fag 
 • Ufaglærte med erfaring fra helsevesenet kan vurderes 
 • Erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • Bestått norskprøve nivå B2
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. og tilfredsstillende tuberkulinstatus.

Personlige egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig og samhandle i team 
 • Initiativrik og løsningsorientert 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Kunne takle utfordrende adferd 
 • Ønske om å lykkes sammen, og å skape gode opplevelser for beboere, pårørende og kollegaer 
 • Genuin interesse for pasienten og det å gi en tjeneste av god kvalitet 
 • Opptrer rolig i komplekse situasjoner 
 • Være fleksibel og ha gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Personlig egnethet og engasjement for eldreomsorgen vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalen 
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer  
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • Aktuelle kandidater ansettes forløpende