Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, høyskolestudenter innen helse- og sosialfag

Offentlige tjenester og forvaltning

ARA Døgnenheter ligger i Kongsgård Alle i Kristiansand og tilhører avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Det er to sengeposter som gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til rusavhengige. 

Avgiftningsenheten har 12 senger og har fokus på medisinsk forsvarlig avgiftning, kartlegging og motivering for videre behandling.

Enhet for rus og psykiatri har 14 senger og har hovedfokus på utredning av pasienter med sammensatt problematikk

 Vi har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020-23.08.2020

Aktuelle søkere blir kontaktet. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Oppgi i søknaden hva du søker som.

Vi søker:
  • Lege
  • Sykepleier
  • Vernepleier
  • Sosionom
  • Miljøterapeut
  • Høyskolestudenter innen helse- og sosialfag