Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar kreftsykepleier 2023

Offentlig forvaltning

Kreftavdelingen er organisert som en selvstendig seksjon under indremedisinsk avdeling. Vår hovedoppgave er poliklinisk behandling på et bredt sykdomsspekter innen onkologi. Vi behandler nær alle tumorgrupper hos voksne. 

Vi har følgende stilling ledig på kreftenheten: Ferievikarer for sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie eller med erfaring i å gi cellegift.

Antall vikarer vil avhenge av hvor mye hver vikar kan jobbe. Ønsket periode er 12/6 til 20/8 

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

Kreftenheten er en enhet for poliklinikk og dagbehandling. Arbeidsoppgaver vil være administrering av cytostatika og oppfølging av pasienter som skal til poliklinisk konsultasjon hos lege.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie eller med erfaring i å gi cellegift
  • Evne til å jobbe selvstendig

Personlige egenskaper:

  • Faglig interesse og engasjement
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Omgjengelig med positiv innstilling
  • God arbeidskapasitet med evne til å prioritere mellom oppgaver

Vi tilbyr:

  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.