Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - Kokk, kjøkkenassistent, renholder, portør, assistent, lagermedarbeider, annet teknisk personell

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020 - 23.08.2020.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Under kontaktinfo ser du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må prioritere i søknaden hvor du ønsker å søke, og hva du søker som.

Vi søker:
  • Portører
  • Lagermedarbeidere
  • Kokker
  • Kjøkkenassistenter
  • Renholdere
  • Driftpersonell
  • Assistenter
  • Lagermedarbeider