• Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3570, ÅL
  ÅL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5011427
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune
 • Oppdatert 10.03.2023
Ledig stilling

Ål Kommune

Ferievikar - Helse og omsorgssektoren

Offentlig forvaltning

Studerer du sjukepleie/ vernepleie / medisin eller anna helsefag?
Ønskjer du ekstrajobb som gir deg relevant erfaring?
Skal du vere delar av sommaren i Ål / Hallingdal og ønskjer å påta deg ekstraarbeid?
Er du pensjonist eller har ledig kapasitet ved sidan av ditt ordinære arbeid?

Då treng me deg!

Helse - og omsorgssektoren søkjer ferievikarar for sommaren 2023 i avdelingane:

 • Heimetenester, kontaktperson er Marie Skråmestø
 • Avdeling Tunet (sjukeheim - korttidsavdeling), kontaktperson er Marit Øen Li
 • Avdeling Stugu (sjukeheim - langtidsavdeling), kontaktperson er Tone Fossgård Berg
 • Avdeling Meistring ( psykisk helse, dagsenter, fysio og ergoterapi), kontaktperson er Live Magnetun
 • Miljøterapiteneste – team 1, kontaktperson er Kristina Johansson
 • Miljøterapiteneste – team 2, kontaktperson er Marianne Tretterud Skarpås
 • Ål legeteneste / Hallingdal legevaktsentral – Anne Hefte

Presiser i søknaden kva avdeling du ynskjer å jobbe, samt kva periode, og om du ynskjer å starte allereie no. 

Arbeidsoppgåver kan vere

 • hjelp, omsorg og pleie til brukarane etter individuelle behov (personleg hygiene, forflytning, aktivitet, kommunikasjon, tilrettelegging i matsituasjonar, lage mat, dokumentasjon)
 • praktisk bistand / heimehjelp
 • å bidra til gode og meiningsfylte kvardagar, aktivitet og sosial kontakt
 • miljøarbeid

Kvalifikasjonar

 • ønskje om, men ikkje eit krav, utdanning og /eller erfaring innan helse og omsorgsfag
 • for å jobbe ved Ål legeteneste / Hallingdal legevaktsentral må du minimum vere 2. års sjukepleiarstudent eller 4. års medisinstudent
 • ha gode kunnskapar i norsk, - både skriftleg og munnleg
 • ønskjeleg med førarkort ( gjeld ikkje alle avdelingar)
 • har fylt 18 år, eller gjer det i løpet av inneverande år

Personlege eigenskapar

 • sjølvstendig, fleksibel og påliteleg
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape tillit
 • er pliktoppfyllande / påliteleg, lojal og grundig
 • du kommuniserer godt med brukarar, deira pårørande og samarbeidspartar

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Me tilbyr

 • todelt turnus og eigen nattevaktsturnus. Enkelte avdelingar har langvakt i helg med arbeid kvar 4. helg
 • fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver og lærerik feriejobb
 • høgt fagleg nivå og god fagdekking
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • e-læringskurs, internundervisning og fagleg påfyll
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk og pensjonsordning i KLP

Politiattest og søknad

Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden. 

Me gjer merksam på at søknadar blir vurdert fortløpande og at det kan bli tilsettingar før søknadsfristens utløp.

Stillingar som ferievikar krev gyldig politiattest nyare enn 3 månader.

Ein magisk sommar i Ål

Som ferievikar i Ål kommune i 2023 får du også tilbod om å bli med på eit sosialt opplegg saman med andre i alderen 18-30 år. Gjennom heile sommaren blir det organisert fjellturar, grilling, sykling, bading og ulike kulturopplevingar som du kan bli med på, på dine fridagar – og kveldar. Her vil du bli kjent med både alt det Ål har å by på og med andre på same alder som jobbar i kommunen.

Velkommen til ein magisk sommar i Ål!

 

 • Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3570, ÅL
  ÅL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5011427
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune
 • Oppdatert 10.03.2023