• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4245558
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Ferievikar hjemmebasert omsorg 2022

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av 4 virksomheter: Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Hjemmebasert omsorg og Bo -og habiliteringstjenesten. Helse-og omsorgstjenesten omfatter alle aldersgrupper.

Virksomhet hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger/bofelleskap/bokollektiv med og uten bemanning. 

I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus. Her er en stor del av kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma samlet under samme tak, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø.

 

Vi arbeider for:

 •  at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
 •  at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
 •  økt innsats på forebygging og rehabilitering
 •  innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 •  sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 •  tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 •  å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

Vi har ledig stilling som ferievikar sommeren 2022  i perioden 21.juni til 15. august- for deg som ønsker å bidra til positiv tjenesteutvikling med et framtidsretta fokus. 

 

Vi søker fortrinnsvis deg som er ferdig utdannet helsepersonell eller  student under utdanning til å bli helsepersonell (lege, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysio/ergoterapeuter....) og ellers deg som er glad i å jobbe med folk.

Det er ønskelig med videreutdanning i ulike fag som palliasjon, kreft, rehabilitering, geriatri, demens, avansert klinisk sykepleie, psykisk helse m.fl, samt at vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For sykepleiere kreves fullført sykepleierutdannelse og norsk autorisasjon.

 Det er løpende inntak, dvs om du ønsker sommerjobb hos oss, så ikke vent med å søke helt til siste frist. Vikarer som kan arbeide 6 uker eller mer i ferieperioden, vil prioriteres først.

 Vi har følgende avdelinger:

 1)OMSORGSBOLIGER MED BEMANNING:

Måndalen Omsorgssenter 

Vollatun

Snarveien 5 

Ved nærmere spørsmål om disse stillingene kontaktes: Ine Kleiva, avdelingsleder Omsorgsboliger med bemanning

 2)HJEMMESYKEPLEIEN

3)PRAKTISK BISTAND/HJEMMEHJELP

 Ved nærmere spørsmål om disse stillingene kontaktes: Linn Terese Hansen, avdelingsleder HBO eller Eva Synnøve Lianes, avdelingsleder HBO

 Vi ber om at du oppgir i søknad hvilken avdeling du søker på.

   Kvalifikasjoner

 • For sykepleiere kreves offentlig godkjenning som sykepleier med norsk autorisasjon
 • For helsefagarbeidere kreves norsk autorisasjon
 • Krav om muntlige og skriftlige kunnskaper, nivå B
 • Du behersker digitale verktøy
 • Det er en fordel med videreutdannig innen aktuelle fagområder som geriatri, kreft, demens, rehabilitering, psykisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleier, trygg legemiddel
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med lignende arbeid er en fordel

Sykepleiere vil bli gitt opplæring knyttet til videolegevakt i stillinger der dette er aktuelt.


Arbeidsoppgaver

I løpet av arbeidsdagen vil man møte arbeidsoppgaver som innebærer helhetlig ivaretakelse av brukeren, administrering av legemiddel, bruk av velferdsteknologi og tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har et høgt faglig engasjement og har våre brukere i fokus
 • Du er selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Du ønsker å bidra til å sikre forsvarlige tjenester i tråd med kvalitetskrav og lovverk

Vi ønsker oss vikarer/kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste. 

Vi tilbyr:

AVLØNNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER ELLER ANDRE STUDENTER SOM TAR 3-ÅRIG HØGSKOLEUTDANNING INNEN HELSE- OG SOSIALFAG:

1. Studenter som tar 3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag, samt medisinstudenter, og som vikarierer i ferier eller har deltidsstillinger i Rauma kommune får følgende avlønning:
Første års studenter: Assistentlønn tilsvarende 4 års ansiennitet 
Andre års studenter: Fagarbeiderlønn ingen ansiennitet
Tredje års studenter: Fagarbeiderlønn 4 års ansiennitet 
2. Tilsatte i Rauma kommune som tar videreutdanning innenfor helse- og sosialfag og som har høyere avlønning enn i pkt. 1 beholder tidligere lønn. Nytilsatte som vil komme bedre ut av lønnsplassering etter reell ansiennitet blir plassert etter ansiennitet.
3. Andre høyskoleutdannede sommervikarer i pleie- og omsorg som bruker sin utdanning i vikariatet, avlønnes som fagarbeider etter ansiennitet.

Vi ber om at studiebevis/karakterutskrift som viser hvor langt en har kommet i studiet legges inn i søknaden, evt sendes separat til lonn@rauma.kommune.no innen 11.2.21, anmerk at det gjelder søknad som ferievikar til Helse/omsorg, slik at dette kan avklares ved/før utsendelse av tilbud

Ansettelse:

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Søknad sendes: 

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i elektronisk søknad.

Lønn-/personal kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail personal@rauma.kommune.no. Vi kan dessverre ikke tildele eller endre på passord.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

 

 
 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4245558
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune