Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Ferievikar/ekstravakt

Barneverntjenesten EMbo avdelingen søker etter 2-4 engasjerte studenter innenfor helse og sosialfag (Sosialt arbeid, Barnevern eller Vernepleie) som ferievikar/ekstravakter

Vi har behov for ekstravakter/ferievikarer som kan ta vakter på våre avdelinger ved sykdom/permisjon og ferieavvikling.

EMbo avdelingen har ansvar for å gi et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år. Vi har per i dag to institusjonsavdelinger og et bofellesskap. Ekstravakter/ferievikarer vil bli lønnsmeldt på alle avdelinger og kan ta vakter på alle avdelinger ved behov. 


Vår oppgave er å gi omsorg, skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og motiverer til selvstendighet, mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet. I arbeidet vårt samarbeider vi blant annet med skole, verge og frivillige organisasjoner. EMbo avdelingen har i dag et botilbud til 17 enslige mindreårige flyktninger. Vi bosetter ungdommer i institusjon og i bofelleskap. Alle botilbudene  våre ligger i ulike bydeler og er integrert i det lokale nærmiljøet.


Vaktene vil variere fra kortere tidsrom dag/kveld/natt og opptil 13 timers vakter.

Kvalifikasjoner:

 • Du må være student innen helse og sosialfag (Sosialt arbeid, Barnevern eller Vernepleie) eller utdannelse innenfor relevant fagfelt.
 • Erfaring med flerkulturell arbeid, flyktninger eller med ungdommer er ønskelig.
 • Arbeidserfaring vektlegges.
 • Du må ha nok kunnskap om det norske samfunnet til å kunne gi ungdommene nødvendig støtte og veiledning.
 • Det er ønskelig med kunnskap om TBO.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Dokumentasjon på språktest må medbringes evt. intervju. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  

Dokumentasjon på utdanning, arbeidserfaring og språktest legges inn i webcruiter.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som trives godt når arbeidshverdagene ikke er like og kan håndtere uforutsette hendelser. Du har spesiell interesse for- og trives med å jobbe med ungdommer og ser den enkelte ungdommen og deres behov.
 • Du trives med å arbeide tett sammen med kollegaer.
 • Du kan lett se hva som må gjøres og tar eget initiativ til å løse arbeidsoppgaver.
 • Trives med å gjøre aktiviteter med ungdommene som bor i EMbo avdelingen.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Arbeidstid turnus dag/kveld.
 • Et arbeidsmiljø preget av mangfold og flerfaglighet.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ansattgoder som HjemJobbHjem, bedriftsidrettslag og-kunstforening, rabatt på treningssenter mm. 
 • Lønn etter ansiennitet.
 • Stillingskode 601414 Studentavlønninger helse- og sosialfag eller Stillingskode 667500 Miljøterapeut.