• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4974647
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 17.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Ferievikar avd. Prestahagen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Prestahagen er ein omsorgsbustad til personar med demens. Bustaden ligg i tilknyting til helsesenteret i Sogndal kor både heimetenesta, sjukeheimen, legekontor, fysio/ergoterapitenesta og helsestasjon er lokalisert. Noko som gir moglegheit for eit tett og nært samarbeid med andre einingar i kommunen.

 

Om stillinga

Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte ferievikarar for sommaren 2023 til Prestahagen i Sogndal.

Arbeidsperioden vil vere i tida 19.06.2023 - 13.08.2023 med moglegheit for tilkallingsvikar utover hausten. Opplys i søknaden perioden du kan jobbe.

Studentar og elevar innanfor helserelaterte fag vert oppmoda om å søkje.

Tilsetting vil skje fortløpande. 

 

Arbeidsoppgåver:

 • Heilskapleg pleie og omsorg av eldre i omsorgsbustad
 • Legge til rette for miljøtiltak
 • Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet

 

Kvalifikasjonar:

 • ha gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.
 • vere fylt 18 år

 

Personlege eigenskapar:

 • evne til å arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre.
 • oppteken av å yte god service og like utfordringar i ein travel kvardag.
 • Imøtekommande

 

Spesielle vilkår for stillinga:
Dei som vert tilsett må leggje fram:

 • Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato.
 • Politiattest av ny dato.

 

Me tilbyr:

 • Ein variert og god arbeidsplass der god service er ein sjølvfølgje.
 • Løn etter tariff jf. HTA.
 • Moglegheit for langvakter

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4974647
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 17.03.2023