Ledig stilling

Kongsberg kommune

Ferievikar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen

Park og idrett jobber for at innbyggere og besøkende skal ha tilgang til attraktive og gode arenaer for aktiviteter og opplevelser i Kongsberg. Park og idrett har ansvar for drift og vedlikehold av parker, grøntområder, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser, friområder, skiløyper, badeplasser m.v. Park og idrett er en del av seksjon utvikling og anlegg.

Kort om stillingen:

Vi forbereder oss på en hektisk sommer med mange besøkende til de flotte aktivitetsarenaene våre i Kongsberg, og i den forbindelse søker vi etter ferievikarer. Dine oppgaver vil være knyttet til drift og vedlikehold av våre friområder, grøntområder, idrettsanlegg og andre møte- og aktivitetsarenaer.  

Vi tilbyr:

  • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
  • Opplæring i aktuelle arbeidsprosedyrer
  • Arbeidstøy
  • Gode arbeidsdager ute i friluft

Krav og ønsker til deg

  • Førerkort klasse B, (BE eller B96 er en fordel)  
  • Du er serviceinnstilt, systematisk og ansvarsbevisst.
  • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • Du har helse til å kunne håndtere fysisk tunge arbedsoppgaver, og tåle å jobbe ute i all slags vær. 
  • Relevant praksis og personlig egnethet vil tillegges stor vekt. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.