Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Ferievikar.

Er du under utdanning innenfor helsefag eller har helsefaglig utdanning, og har du lyst til å jobbe i et av byens beste bofellesskap?
Vi er en liten, men faglig orientert personalgruppe, som ønsker å inkludere deg i teamet vårt! Bofellesskapet i Øvre Strandgate er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser.Bo og Aktivitet Psykisk Helse søker etter en engasjert og dyktig Ferievikar til et av våres bofellesskap, som ligger idyllisk til i den gamle trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger. Leilighetene er bygget opp rundt et trivelig atrium og glir naturlig inn i den ordinære bebyggelsen i området.
Virksomheten består samlet sett av en allsidig og faglig sterk personalgruppe hvor vårt fokus er: 
Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter. 
I vårt arbeid vektlegger vi å skape gode relasjoner, trygge rammer, gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser gjennom en recoveryorientert praksis. 

Arbeidsoppgaver:

Miljøarbeid. Oppfølging ift ADL aktiviteter rundt den enkelte. Miljø - og motivasjonsarbeid. Fokus på meningsfulle aktiviteter i hverdagen.
Oppfølging av fysisk og psykisk helse. 
Legemiddelhåndtering.
Dokumentasjonsarbeid i tråd med virksomhetens standard.
Det er en fordel å være kjent med Cosdoc. 
Jobbe strukturert, selvstendig og samarbeide med personalgruppen.
Ha ansvar for utvikling og oppfølging ift aktiviteter i hverdagen.
Ansvar for enkelte fellesmåltider og individuelt sammen med beboerne.

Kvalifikasjoner:

Du er under utdanning i helsefag eller er ferdig utdannet. 
Du har praksis eller jobbet innenfor sykehus, hjemmesykepleien, sykehjem eller ved boliger.
Du har førerkort klasse B.
Du må ha gode norskferdigheter muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper:

Du er reflektert og har høy grad av integritet.
Du er tålmodig og tåler å stå i en krevende hverdag. Du er en person som holder roen, klarer å skape trygghet og roe ned i vanskelige situasjoner og i miljøet når ting blir kaotiske eller uoversiktlige.
Du kommer lett i kontakt med andre og jobber for å skape gode relasjoner. Du er flink til å ordlegge deg muntlig og skriftlig.  Du kan lytte. Du kan være stille.
Du har en genuine interesse for mennesker og fag, og ønsker å tilegne deg aktuell fagkompetanse for å øke kunnskap og forståelse for fagområdet.
Du har høy grad av ansvarsfølelse. Du er på tilbudssiden for den enkelte beboer og for bofellesskapet som helhet. Du er en person som "gir det lille ekstra"!
Du lar deg veilede og tilpasser deg etter krav og forventninger på arbeidsplassen.
Du er strukturert, og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.
Du er en aktiv og sosial person som har evnen til å dele humor og glede. 

Vi tilbyr:

Vi arbeider for et godt arbeidsmiljø.
En variert hverdag der du er med på å utforme tjenestene.
Vi kan tilby en fysisk aktiv arbeidshverdag.
Tilgang til en stor kursdatabase og e-læringskurs: deriblant Legemiddelhåndteringskurs(krav)
Jevnlige fagmøter.
Stillingskode:  Student helse og sosialfag stillingskode 601406, 1.år 301500kr  avsluttet 1.år 329500 kr, 2 år avsluttet 346100kr, siste semester 362900kr .
Sykepleier/vernepleierstudent, stillingskode 601403/601405: 1års student kr 323.900, 2.år kr 346.00, 3.år kr 368.400. Studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen kr 385.500
Hjelpepleier,/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene: 707600/751706/707603, årslønn 350800 kr - 430000.
Pleiemedarbeider stillingskode 658300: årslønn 301500 kr - 405100kr.