Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  15.04.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3446574
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Ferievikar

Kort om stillinga

Alver kommune søkjer etter ferievikarar til heimetenesta. Det vil vere størst behov i perioden veke 25-33. 
Vi ser etter søkjarar som har erfaring frå tilsvarande arbeid eller som er i utdanning innan helsefag. Søkjarar med anna bakgrunn er òg aktuelle.
For arbeid innan heimetenesta bør ein ha førarkort klasse B.

For spørsmål kring stillinga ta kontakt med leiar for den aktuelle arbeidsstaden:

Johnny Brattetaule - Manger
Karin Elisabeth Bech - Frekhaug
Sølvi Ulvund - Knarvik Nord/Aust
Vanja Solvi Køhne - Knarvik Sør/Vest
Vibeke Bøe Løtvedt - Alversund/Seim
Nina Berntsen Alver - Ostereidet
Liv Marit H. Hope - Lindås
Benthe Helland - Dagsenter

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim og i omsorgsbustad. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstende og fagleg utvikling. Heimetenesta samarbeidar tett med ulike fagmiljø og legg vekt på tverrfagleg samarbeid. Dei siste åra har det vore ei stor satsing på velferdsteknologi og kvardagsmeistring. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Kompetanse

Helsefagarbeidarkompetanse eller tilsvarande med autorisasjon er ønskjeleg.
Du har gjerne relevant erfaring, studier eller skulegang.
Evne til sjølvstendig arbeid og samarbeid, gode personlege eigenskapar vert tillagt vekt. 

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale
God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltrede.

Slik søkjer du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.