Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2024 - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag, sekretærer, Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand har behov for ferievikarer til ferieperioden 17.06.2024 - 18.08.2024 til følgende enheter:

Enhet 1 - Psykiatrisk akuttmottak
Enhet 2 - Subakutt enhet
Enhet 3 - Enhet for tidlig utredning av psykoselidelser.
Enhet 4 - Forsterket enhet for psykose/rus
Enhet 5 - Enhet for psykose og ruslidelser
Enhet 6 - Enhet for sikkerhetspsykiatri
Enhet 7 - Enhet for Alderpsykiatri og kognitiv utredning
    

Under kontaktinfo ser du en oversikt over kontaktpersoner på hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må prioritere i søknaden hvor du ønsker å jobbe og oppgi hva du ønsker å jobbe som.

Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som enhetene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes normalt ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kvalifikasjoner:

  • Spesialutdannet sykepleiere
  • Sykepleiere
  • Vernepleiere
  • Miljøterapeuter
  • Assistenter
  • Studenter (medisin, helse /sosial fag, eller annen relevant utdanning ved Høgskole el Universitet)