Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2024 - Medisinstudent med lisens

Offentlig forvaltning

Enkelte avdelinger ved Sørlandet sykehus Kristiansand trenger medisinstudenter med lisens til ferieperioden juni - august 2024:

  1. Kirurgisk avdeling
  2. Medisinsk avdeling
  3. Nevrologisk avdeling

Medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling og nevrologisk avdeling vil ansette ferievikarer for medisinerstudenter m/lisens i fellesskap. Den første uken av ferieperioden vil være en introduksjonsuke. De som ansettes må kunne arbeide hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at på enkelte avdelinger må man kunne påberegne noen opplæringsdager i forkant av sommervikariatet. Dette avtales direkte med avdelingen man skal jobbe på.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen.

Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Medisinstudent med lisens

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet