Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2024 - Lege, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, med. stud., studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbeahndling (ARA) i Arendal har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2024 - 18.08.2024

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker og hvor du ønsker å jobbe.

Kvalifikasjoner:

  • Lege
  • Medisinstudent
  • Sykepleier
  • Vernepleier
  • Miljøterapeut
  • Studenter helsefag og sosialfag
  • Sykepleie- vernepleiestudenter
  • Sekretær
  • Renholder