Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sommer i idylliske Arendal? Vi søker sykepleiestudenter og helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Nå har du mulighet til å oppleve Sørlandet i sommer. Somatikk Arendal, ved Sørlandet sykehus har behov for sommervikarer. 

Vi søker etter helsefagarbeidere, pleiere og sykepleierstudenter.

Se egne annonser for (1) Sykepleier/ sykepleiestudenter 3 år/spesialutdannet sykepleier/jordmor og (2) medisinstudenter (1. - 4. år).  

Behovet for vikarer i sommerukene er stort, særlig i perioden fra uke 25 til 33, 17.06.2024-18.08.2024. Du får god opplæring av erfarne og dyktige kolleger. 

Vi lyser ut sommerjobb i Somatikken i Arendal for:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Barnepleier
 • Sykepleierstudenter (1. - 2. år)

Avdelinger og fagområder:

 • Kirurgisk sengepost og poliklinikk
 • Medisinsk sengepost og poliklinikk
 • Lettpost
 • Føde/Barsel
 • Operasjon/Anestesi/Intensiv
 • Akuttmottak
 • Barne- og ungdomsavdelingen
 • Øye poliklinikk og operasjon
 • Dialysen

De utlyste stillingene omfatter en rekke avdelinger og fagområder. Vennligst spesifiser dine ønsker i søknaden for prioritert fagområde og avdeling, så prøver vi å imøtekomme dette så langt det er mulig. Synliggjør også hvilken stillingstittel du søker på, og hva du eventuelt har av relevant erfaring eller autorisasjon. 

Arendal er en nydelig sommerby med myldrende byliv og konserter. Bruk en fridag på cafe eller tilbringe en varm sommerdag på stranden. Marinaen Pollen byr på både shopping og gode matopplevelser.

Velkommen til å søke sommerjobb hos oss! 

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandets sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet
 • Interesse for fagfeltene
 • Autorisert hjelpepleier eller autorisasjon/fagbrev som helsefagarbeider (for relevante stillinger) 
 • Sykepleiestudent 1. og 2. år.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Pålitelig
 • Trives med et høyt arbeidstempo
 • Fleksibel 
 • Blid og positiv
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med mange gode kollegaer
 • Strukturert opplæring
 • Et innovativt sykehus med mulighet for personlig utvikling Høyt faglig fokus 
 • Sykepleiestudenter ferdig med 2 år av sin utdanning senest våren/sommeren 2024 som inngår avtale om å jobbe minimum 6 uker i 80-100% stilling i døgnenhet, vil kunne få utbetalt et rekrutteringstillegg p.t. på kr 7 000,- som en engangssum etter ferieperiodens slutt.
 • Sykepleiestudenter i 2. studieår som inngår avtale om ferievikariat for sommeren 2024, hver 3 helg i 3 studieåret 2024-2025, samt jobber sommeren 2025 (som nyutdannet sykepleier med godkjenning), kan få en ekstrakompensasjon p.t. på 30.000,- som utbetales som et engangsbeløp etter sommeren 2025. Ferievikariatets lengde må være  minimum 6 uker og det må arbeides 80-100% stilling i samme enhet som man var student (gjelder både sommeren 2024 og 2025).