Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2024 - Ambulansearbeider, paramedisiner, sykepleier

Offentlig forvaltning

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift.

Ambulansetjenesten er organisert i 3 seksjoner (Seksjon Vest, Seksjon Midt og Seksjon Øst) med 8 enheter fordelt slik:

 • Seksjon Vest, Enhet Lister 1, som består av ambulansestasjonene i Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal.
 • Seksjon Vest, Enhet Lister 2, som består av ambulansestasjonene i Lyngdal og Farsund.
 • Seksjon Vest, Enhet Lindesnes, som består av ambulansestasjonene i Lindesnes og Åseral.
 • Seksjon Midt, Enhet Midt 1, som består av ambulansestasjonene i Kristiansand og Vennesla.
 • Seksjon Midt, Enhet Midt 2, som består av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli.
 • Seksjon Midt, Enhet Setesdal, som består av ambulansestasjonene i Bykle, Valle, Bygland og Evje.
 • Seksjon Øst, Enhet Øst 1, som består av ambulansestasjonene i Risør, Arendal og Grimstad.
 • Seksjon Øst, Enhet Øst 2, som består av ambulansestasjonene i Gjerstad, Fyresdal og Nissedal

Vi søker etter ambulansearbeidere og paramedisinere til våre stasjoner. Paramedisiner-studenter kan også søke etter fullført 2. studieår.  I tillegg har vi behov for sykepleiere/ambulansearbeidere i AMK-Pasientreiser

Oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe i prioritert rekkefølge.

Vi har behov for ferievikarer i perioden juni-august 2024.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kvalifikasjoner:

 • Ambulansearbeider m/autorisasjon
 • Paramedisiner evt. paramedisinstudent fullført 2 år av utdanningen
 • Sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider
 • Sykepleiere/paramedisinere/ambulansearbeidere til AMK-Pasientreiser

Vi tilbyr:

 • 80-100 % stilling