Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2023 - Stråleterapeut, radiograf

Offentlig forvaltning

Senter for kreftbehandling søker etter ferievikarer i perioden 19.06.2023-20.08.2023

Stråleterapien ved Sørlandet sykehus er en del av Senter for Kreftbehandling, og har 2 lineærakseleratorer, en CT og avansert planleggingsutstyr. Kurativ og palliativ behandlingsrepertoar.

Stråleterapiarbeidet er utpreget teamarbeid, med tett samarbeid mellom onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter.
Vi har et dynamisk fagmiljø med helsepersonell fra inn- og utland.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer etter hvert som vi er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kun søkere som søker elektronisk vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

  • Planlegging og gjennomføring av stråleterapi.

Kvalifikasjoner:

  • Stråleterapeuter
  • Radiografer