Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2023 - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag, sekretærer, Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand har behov for ferievikarer til ferieperioden 19.06.2023 - 20.08.2023 til følgende enheter:

1 - Psykiatrisk akuttmottak
2 - Subakutt / psykiatrisk intensivenhet
3 - Enhet for tidlig utredning av psykose
4 - Forsterket enhet for psykose og ruslidelser
5 - Enhet for psykose og ruslidelser
6 - Enhet for sikkerhetspsykiatri
7 - Enhet for alderspsykiatri og kognitiv svikt
 

Under kontaktinfo ser du en oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må prioritere i søknaden hvor du ønsker å jobbe og oppgi hva du ønsker å jobbe som.

Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som enhetene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes normalt ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kvalifikasjoner:

  • Spesialutdannet sykepleiere
  • Sykepleiere
  • Vernepleiere
  • Miljøterapeuter
  • Assistenter
  • Studenter (medisin, helse /sosial fag, eller annen relevant utdanning ved Høgskole el Universitet)
  • Helsesekretær/sekretær