Ledig stilling

Alver kommune

Ferievikar 2023 - Sjukeheimstenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Alver kommune søkjer etter ferievikarar til sjukeheimstenesta. Det vil vere størst behov i perioden veke 25-33. 
Vi ser etter søkjarar som har erfaring frå tilsvarande arbeid eller som er i utdanning innan helsefag. Søkjarar med anna bakgrunn er òg aktuelle.

Aktuelle avdelingar

Velferdssenteret - avdelingsleiar Anne Berge Brattetaule

Solkroken, Nordgardstunet og Lerketunet - avdelingsleiar Linda Abrahamsen

Lindås bu- og servicesenter - avdelingsleiar Ingrid L. Haugland

Knarvik avdeling 1 - avdelingsleiar Oddvar Holsen

Knarvik avdeling 2 - avdelingsleiar Solrun Tobiassen Albrechtsen

Knarvik avdeling 3 - avdelingsleiar Hildegunn H. Hansen

Kjøkken avdeling Knarvik, Frekhaug og Manger - Hans Stapnes Johnsen

Arbeidsoppgåver

Som ferievikar ved sjukeheimstenesta skal du yte omsorgsfull og fagleg forsvarleg helsehjelp til bebuarar med plass på sjukeheim. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Kompetanse

Autorisasjon som helsefagarbeidar
Autorisasjon som sjukepleiar
Sjukepleiarstudentar
Andre med erfaring eller ønskje om erfaring kan og søkje

Du har gjerne relevant erfaring, studier eller skulegang.
Evne til sjølvstendig arbeid og samarbeid, gode personlege eigenskapar vert tillagt vekt. 

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale
God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltrede.

Slik søkjer du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.