Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2023 - Radiograf, radiografstudenter 2. år

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Flekkefjord er et lite lokalsykehus med akuttfunksjon og er en del av Sørlandet sykehus HF.

Radiologisk avdeling har 5 laboratorier – skade/skjelettlab, gjennomlysningslab, ultralyd, CT og MR (lav-felt for muskel skjelett us) .
Det benyttes Sectra PACS og DIPS RIS.

Avdelingen har 3,0 radiologstillinger, 10,0 radiografstillinger, og 1,7 sekretærstilling

Vi har behov for ferievikarer i perioden 19.06.2023 - 20.08.2023, andre datoer kan avtales. 80-100% stillinger.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingen er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kvalifikasjoner:

  • Radiograf
  • Radiografstudent 2. år