Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2023 - lege, medisinstudent med lisens, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, høyskolestudenter innen helse- og sosialfag

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk.
ARA er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 


På Kongsgård alle i Kr.sand har vi behov for ferievikarer i perioden 19.06.2023-20.08.2023 ved følgende enheter:

 • Avgiftningsenheten. Enheten har 12 døgnplasser, og har fokus på medisinsk forsvarlig avgiftning, kartlegging og
  motivering.
 • Enhet for rus og psykiatri. Enheten gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med sammensatt problematikk. Enheten har 14 senger hvorav 4 er forbeholdt pasienter innlagt etter Helse og omsorgstjenestelovens § 10.2. Hovedfokus er kartlegging, utredning og miljøterapi.

 

Aktuelle søkere blir kontaktet.
Oppgi i søknaden hva du søker som.

Kvalifikasjoner:

 • Lege
 • Medisinstudent med lisens
 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Sosionom
 • Miljøterapeut
 • Høyskolestudenter innen helse- og sosialfag

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • 80-100 % stilling