• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965109
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 10.03.2023
Ledig stilling

Alver kommune

Ferievikar 2023 - Habiliteringstenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Alver kommune søkjer etter ferievikarar til habiliteringstenester. Det vil vere størst behov i perioden veke 25-33. 
Vi ser etter søkjarar som har erfaring frå tilsvarande arbeid eller som er i utdanning innan helsefag. Søkjarar med anna bakgrunn er òg aktuelle.
For arbeid innan habiliteringstenesta bør ein ha førarkort klasse B.

Vi tek fortløpande kontakt med aktuelle søkjarar. 

Arbeidsoppgåver

Habiliteringstjenester i Alver kommune gjev tenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlastning for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Aktuelle avdelingar

Avlastningstenester - avdelingsleiar Hilde Johansen

Kvernhusmyrane og Bjørkhaugen bufellesskap (Knarvik) - avdelingsleiar Bjørg Konglevoll Lunde

Storhaugen og Stallanemarka burettslag (Knarvik) - avdelingsleiar Åge Bård Johnsen

Kvassnesvegen og Røsvikdalen bufellesskap (Knarvik) - avdelingsleiar Oddrun Takvam

Bustølen og Grønland bustader (Frekhaug) - avdelingsleiar Eva-Kristin Fanebust

Ambulerande tenester (base Frekhaug) - avdelingsleiar Marianne Bratshaug

Prestbrekka (Manger) - avdelingsleiar Lene Christensen

Ressurskrevjande tenester - avdelingsleiar Odd-Jarle Hitland

Hannesvegen bustader (Manger) - avdelingsleiar Reidun Vallestad

For spørsmål om stillingane ta kontakt med avdelingsleiarane.

Kompetanse

Autorisasjon som helsefagarbeidar eller tilsvarande
Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
Sjukepleiar- og vernepleiarstudentar
Andre med erfaring eller ønskje om erfaring kan og søkje

Du har gjerne relevant erfaring, studier eller skulegang
Evne til sjølvstendig arbeid og samarbeid, godt humør og gode personlege eigenskapar vert tillagt vekt

Vi har behov for vikarar som kan arbeide:

 • Døgnturnus
 • Kortvakter/dag-kveld
 • Langvakter
 • Nattevakter

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale
God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965109
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 10.03.2023