Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar 2023 - Bioingeniør, 2. års bioingeniørstudenter

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Flekkefjord er et lite lokalsykehus med akuttfunksjon og inngår som en del av Sørlandet sykehus HF.

Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank ligger organisatorisk i Medisinsk serviceavdeling. Enheten har analyseinstrumentene Cobas 6000, Sysmex XN-1000 og Sta Satellite. Innen blodbankområdet utføres aferesetapping og blodtypeserologi. Lab. datasystem Unilab 700

Vi har behov for ferievikarer i perioden 19.06.2023 - 20.08.2023, evt tidligere tiltredelse hvis mulig. Det er ønskelig at du arbeider hele perioden men dersom du ønsker å jobbe deler av perioden er du velkommen som søker også.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som vi er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kvalifikasjoner:

  • Bioingeniører
  • Eventuelt bioingeniørstudenter 2. år

Vi tilbyr:

80-100% stilling