• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  13.02.2022
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323466
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Ferievikar 2022

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Alver kommune søkjer etter ferievikarar til tenesteområdet psykisk helse og rus. Det vil vere størst behov i perioden veke 25-33. 
Vi ser etter søkjarar som har eller er under helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning eller helsefagutdanning med erfaring frå tilsvarande arbeid. Søkjarar med anna bakgrunn er òg aktuelle.

Aktuelle avdelingar

Radøy interkommunale busenter og Røsvikdalen omsorgbustad pluss - avdelingsleiar Martine Haugland 

Skrenten omsorgsbustad pluss og Krossleitet omsorgsbustad pluss - avdelingsleiar Marita Årseth 

Storbruhaugen omsorgsbustad pluss - tenesteleiar Vibeke Erstad

Kompetanse

Autorisasjon som helsefagarbeidar eller tilsvarande
Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
Sjukepleiar- og vernepleiarstudentar
Andre med erfaring eller ønskje om erfaring kan og søkje

Du har gjerne relevant erfaring, studier eller skulegang.
Evne til sjølvstendig arbeid og samarbeid, gode personlege eigenskapar vert tillagt vekt. 

Du trivst med å arbeide med mennesker og har engasjement for fagfeltet psykisk helse og rus. Du er trygg i deg sjølv og i møte med andre. Du jobbar godt i team og trivst i eit høgt fagmiljø. Det vert lagt avgjerande vekt på personlege eignaheit oppimot målgruppa. Du må ha sertifikat klasse B. 

Vi har behov for vikarar som kan arbeide:

 • Medlevarturnus
 • Langvaktturnus
 • Nattevakter (Radøy Interkommunale Busenter og Skrenten omsorgsbustad pluss)
 • Kortvakter/dag-kveld (Skrenten omsorgsbustad pluss og Røsvikdalen omsorgsbustad pluss)

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale
God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltrede.

Slik søkjer du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  13.02.2022
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323466
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune