Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3461044
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Ferievikar 2021 i habiliteringstenesta

Kort om stillinga

Alver kommune søkjer etter ferievikarar til habiliteringstenester. Det vil vere størst behov i perioden veke 25-33. 
Vi ser etter søkjarar som har erfaring frå tilsvarande arbeid eller som er i utdanning innan helsefag. Søkjarar med anna bakgrunn er òg aktuelle.
For arbeid innan habiliteringstenesta bør ein ha førarkort klasse B.

Arbeidsoppgåver

Habiliteringstjenester i Alver kommune gjev tenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlastning for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Kompetanse

Helsefagarbeidarkompetanse eller tilsvarande med autorisasjon er ønskjeleg.
Du har gjerne relevant erfaring, studier eller skulegang.
Evne til sjølvstendig arbeid og samarbeid, gode personlege eigenskapar vert tillagt vekt. 

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale
God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Har du spørsmål?

For spørsmål kring stillinga ta kontakt med leiar for den aktuelle arbeidsstaden:

Bjørg Konglevoll Lunde - Kvernhusmyrane og Bjørkhaugen 

Eva-Kristin Fanebust - Bustølen og Grønland

Hilde Langeland Johansen - Avlastningstenester

Jørgen Bleikli - Arbeid og aktivitetssenter

Lene Christensen - Prestbrekka

Odd-Jarle Hitland - Ressurskrevjande tenester

Oddrun B. Takvam - Kvassnesvegen og Røsvikdalen

Reidun Vallestad - Hannesvegen, Tømmerdalen og Hesthaugen

Åge Johnsen - Storhaugen og Stallanemarka 

Christel Knudsen - Ambulerande tenester