Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2020
 • Sted:
  BAA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  BAA
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2755104
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ferievikar 2020

Seksjon for Bo, Aktivitet og Avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykisk lidelse. Tjenstemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. 

Arbeidsoppgaver

 • Yte helsehjelp/ prakistik bistand etter den enkeltes vedtak
 • Være med å gi en meningsfull hverdag gjennom sommeren og legge til rette for et aktivt liv
 • Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil 

Vi tilbyr

 • Arbeid som sommervikar fra juni til august. Det er behov i helger og ukedager,og det forutsettes at man kan jobbe nokså jevn gjennom sommeren. 
 • Alle vakttyper dag, kveld og natt. Enkle og doble vakter
 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med fokus på gode rutiner
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring 
 • Det blir i hovedsak gitt opplæring i uke 24-26. 

Ønsket kompetanse

 • Erfaring med den aktuelle brukergruppa blir vektlagt
 • God til å sette den du skal yte tjenester til i fokus
 • Du liker å jobbe med mennesker med ulike hjelpebehov
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.