• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1359, EIKSMARKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5334088
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Fengselslege

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

STILLINGENE

Det utlyses to legestillinger med kurativ tid èn dag pr uke. Resterende 20% er for tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid i de tilfeller sykepleiere har behov for konferering. Tilbakemelding fra nåværende fengselsleger er at denne ordningen fungerer godt og ikke medfører en stor tilleggsbelastning.
Hver stilling får ansvar for ca 40 pasienter. Mange innsatte har en historikk med rus og hyppig bytte av behandlere. Kontinuitet og tverrfaglig samarbeid er et viktig prinsipp i helsetjenestens tilnærming for å sikre de innsatte en faglig god oppfølging av sine helsemessige utfordringer.
Helsehjelpen ytes innenfor de rammer soning i et høysikkerhetsfengsel medfører, noe som fordrer gode samarbeidsegenskaper og god rolleforståelse.
Som fengselslege vil du samarbeide tett med avdelingens sykepleiere, øvrige fengselsleger og fysioterapeut.
For mer informasjon om fagfeltet og spesielle forhold anbefales Helsedirektoratets veileder "Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel".

ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

Ila fengsel og forvaringsanstalt har ansvaret for ca 130 innsatte med en klar overvekt forvaringsdømte. Ila fengsel og forvaringsanstalt har i tillegg et nasjonalt ansvar for de svakest fungerende innsatte i landet.
Forvaring idømmes i de tilfeller gjentagelsesfaren er så stor at samfunnsvernet ikke ivaretas med en tidsbestemt fengselsstraff. For å løslates må den dømte vise til en redusert gjentagelsesfare, noe som også medfører at fengselet må tilrettelegge for endring.
Det er opprettet en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling på 6 plasser som driftes av kriminalomsorgen med miljøterapeutisk støtte fra OUS v/Regional sikkerhetsavdeling Dikemark.

HELSETJENESTEN 

Innsatte i fengsel har i gjennomsnitt en vesentlig forhøyet forekomst av somatisk og psykisk sykdom sammenlignet med landets øvrige befolkning. Forekomsten av alvorlige personlighetsforstyrrelser er over 90%.
Helsetjenesten ved Ila fengsel  og forvaringsanstalt driftes av Bærum kommune og har 10 ansatte som skal sikre innsatte likelydende primærhelsetjenester som kommunens øvrige befolkning.
Helsetjenesten er bemannet med sykepleiere på dag- og kveldstid i ukedagene, samt bakvakt lørdag/søndag/helligdager. Det er fysioterapeut 3 dager pr uke. Det er lege tre dager pr uke.
Avdelingen har et støttende og godt arbeidsmiljø med mange erfarne ansatte.

Kvalifikasjoner:

 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med fullført spesialisering i allmennmedisin, evt påbegynt spesialisering med relevant praksis
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2
 • Gode engelskkunnskaper
 • Ønskelig med erfaring i fagfeltet rus/psykiatri og interesse for feltet fengselshelse
 • Fastleger oppfordres til å søke, jmf. Helsedirektoratets anbefaling

Personlige egenskaper:

 • Trygg i rollen som lege
 • Svært gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å kommunisere tydelig også i utfordrende situasjoner
 • Engasjert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • 40% stilling med 20% kurativ tid, ukedag etter nærmere avtale. Resterende 20% innebærer tilgjengelighet på telefon for avdelingens sykepleiere ved akutte behov i form av medisinering og andre avklaringer som ikke kan vente. Samarbeidsmøter med Bærum DPS kvartalsvis inngår også i resterende 20% stilling
 • Avdelingen er preget av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med en gruppe erfarne kollegaer med stort engasjement for fagfeltet
 • En spennende og variert arbeidshverdag med stort fokus på sikkerhet
 • Kollegastøtte
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for komeptanseutviklingsstipend
 • Om ønskelig er det for fastleger i Asker eller Bærum mulig med fritak fra plikt til legevakt i ansettelsesperioden
 • Ta gjerne kontakt med avdelingsleder på telefon 98643994 ved spørsmål
 • Arbeid i fengsel krever plettfri vandel, gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1359, EIKSMARKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5334088
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune