Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.08.2020
 • Sted:
  STJØRDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  STJØRDAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2999909
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Feltprest HV Værnes

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Trøndelag heimevernsdistrikt HV 12 holder til på Værnes garnison i Stjørdal. Staben består av 135 befal, sivile og vaktsoldater med ansvar for 6000 soldater i styrkestrukturen.
Garnison Værnes er fremtidig hovedleir for Luftforsvarets skole- og kompetansesenter.
Heimevernets skole- og kompetansesenter HVSKS holder til på Dombås. Senteret utdanner årlig om lag 1000 befal på en rekke kurs. Feltprest HV Værnes bidrar på flere av disse

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgave
Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjening ved Heimevernsdistrikt 12 (20%), Heimevernsskolen på Dombås (HVSKS) (40%) og Luftkrigsskolen (40%). Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper ved HV 12 og kurspersonell ved HVSKS innen etiske fag.
Utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Være stedfortreder for Sj/FTLK/HV og støtte denne. Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet. Inngå i gudstjenesteturnus/tilsvarende

Ansvarsområde:
Feltpresten utfører også feltpresttjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.

Kvalifikasjoner
Må krav
· Cand. theol/tilsvarende
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Ordinasjon/tilsvarende
· Godkjent medisinsk seleksjon
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for teologer i løpet av første tjenesteår
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret

Ønskelige krav
· Erfaring som feltprest
· Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest
· Pastoralklinisk utdanning
Personlige egenskaper
· Personlige egenskaper vil bli vektlagt
· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse
Vi tilbyr
· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som kaptein/kapteinløytnant
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 – 71, pt. kr 615.900 – kr 655.400 brutto pr år, med forbehold om sentralt godkjent lønn. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.