• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  07.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615478
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 11.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Feltarbeider - Utekontakten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Utekontakten styrker innsatsen mot skoler og fritidsarenaer i bydelene og søker nye engasjerte og fleksible medarbeidere som er glad i å jobbe med barn og unge. Hos oss får du mulighet til å bidra til positiv utvikling for barn og unge i samarbeid med andre engasjerte og dyktige kollegaer og samarbeidspartnere.
Vi har ledig to 100% årsvikariater som feltarbeider, med tiltredelse så snart som mulig.
Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til barn og unge i Bergen gjennom oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper, samt SLT funksjon og kartlegginger. Arbeidets art stiller høye krav til fleksibilitet og omstillingsevne.
Utekontakten tilbyr flere målrettede, koordinerte og individuelt tilpassede tiltak av høy kvalitet, herunder tett individuell oppfølging etter DUE-modellen, rådgivningstjeneste for ungdom, gatenært lavterskel psykologtilbud, deltidsjobbprosjekt for ungdom i videregående skole, språkpraksis for enslige mindreårige flyktninger, programmet «Tidlig Ute» som er en et alternativ til straff for unge pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet, samt flere andre spennende prosjekt og satsninger. Utekontakten tilbyr også mentorordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og har særlig kompetanse på æresrelatert vold.
 
Gjennom oppsøkende sosialt arbeid på offentlige arenaer, skoler og digitale plattformer jobber Utekontakten for å nå grupper og enkeltpersoner som strever med ulike utfordringer og som ofte ikke ellers nås av det øvrige hjelpeapparatet.
Utekontaktens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i byens befolkning, og personer med etnisk minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Tidlig identifisering av hjelpebehov, og sikre nødvendige hjelpe- og behandlingstilbud i samarbeid med den enkelte ungdom.
 • Gjennom oppsøkende sosialt arbeid etablere kontakt med, og bygge arbeidsallianser med, risikoutsatte unge.
 • Det jobbes på individ- gruppe- og system/samfunnsnivå. Ved systematisk feltarbeid og kartlegginger samles kunnskap om målgruppenes levekår og livssituasjon og relevante tiltak kan foreslås og iverksettes.
 • Kartlegginger og prosjektarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad, innen sosial- eller barnevernfag. Søkere med annen relevant bachelor, kombinert med lang og særlig relevant praksis vil kunne komme i betraktning.Erfaring fra arbeid med risikoutsatte barn og unge kreves.
 • Relevant videreutdanning vektlegges, fortrinnsvis innen psykisk helse.
 • Erfaring fra individuell oppfølging av barn og unge vektlegges.
 • Erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid er en fordel.
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging med fremmedspråklige er ønskelig.
 • Brukererfaring kan være en fordel.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Tilfredsstillende politiattest kreves og må fremlegges ved tiltredelse.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en løsningsorientert og fleksibel medarbeider som kan håndtere oppsøkende sosialt arbeid i en mangfoldig storby.
 • Du har engasjement for arbeid med barn og ungdom, og har evne til å vise omsorg og varme.
 • Du har faglig trygghet og evne til å bidra inn i tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid.
 • Du kan bygge gode arbeidsallianser med barn og ungdom og bruke den til å jobbe målrettet.
 • Det legges stor vekt på samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert mot felles målsettinger.
 • Vi søker medarbeidere som har evne til å spille andre gode gjennom å bygge opp under tjenestens fag og arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå og varierte utfordringer i et fagfelt i utvikling.
 • Selvstendig ansvar for egne saker.
 • Opplæring og veiledning i arbeidsområdenes metoder.
 • Godt arbeidsmiljø i en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Arbeidstidsordningen innbefatter turnus med to kveldsvakter per uke, samt arbeids på kveldstid hver sjette helg.
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  07.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615478
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 11.05.2022