Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fellowship innenfor ortopedisk traumatologi 

Offentlig forvaltning

Ortopedisk klinikk  utlyser et 12 måneders fellowship innenfor ortopedisk traumatologi  

Stillingen vil ha fagtilhørighet til bruddeksjonen, og er i utgangspunktet en dagtidsstilling med mulighet for UTA med tjeneste ved ortopedisk akuttpoliklinikk på kveld eller helg.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 600.000 innbyggere som innebærer at Ortopedisk klinikk er en av landets største ortopediske klinikker. Avdelingen har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi. Øyeblikkelig hjelp-operasjoner utføres på sentraloperasjon og dagkirurgisk enhet Nordbyhagen samt dagkirurgisk enhet Ski sykehus. De elektive inngrepene utføres i all hovedsak på Ski sykehus.

Bruddseksjonen består for tiden av seks overlegestillinger. Det er flere pågående forskningsprosjekter tilknyttet seksjonen, bl.a. to PhD-arbeider.

Ortopedisk klinikk har ansvar for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi og undervisning av medisinerstudenter. Det er knyttet professorat og flere kliniske stipendiater til avdelingen. Det drives forskning innen en rekke fagområder

Alle interessenter må søke elektronisk og beskrive i søknaden hvordan et opphold på Ahus vil kunne være til nytte i videre arbeid etter endt periode. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fellowshipet vil tilknyttes bruddseksjonen hvor søkeren skal bidra i den daglige virksomheten på linje med overlegene, med fokus på avansert bruddkirurgi og rekonstruksjon 
 • Poliklinisk og operativ virksomhet både ved Nordbyhagen, Ski sykehus og Ahus Gardermoen. Det må påregnes tjeneste ved alle steder.
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og medisinerstudenter.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i ortopedi eller erfaren LIS 3 som ønsker faglig fordypning innenfor ortopedisk traumatologi
 • Må beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig.
 • Søkeren må ha fast stilling ved et annet sykehus i Norden med arbeidsgiver som ønsker at vedkommende fordyper seg innenfor ortopedisk traumatologi og er villig til å gi permisjon i 12 måneder

Personlige egenskaper:

 • Arbeidskapasitet og motivasjon vektlegges.
 • Må like varierte utfordringer.
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne.
 • Evne og vilje til tverrfaglig samhandling.
 • Evne og vilje til gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Ortopedisk klinikk bidrar med full lønn for hele perioden etter gjeldende avtaler. 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo