Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fellowship innenfor ortopedisk ryggkirurgi 

Offentlig forvaltning

Ortopedisk klinikk utlyser et 12 måneders fellowship innenfor ortopedisk ryggkirurgi 

Stillingen vil ha fagtilhørighet til ryggseksjonen, og er i utgangspunktet en dagtidsstilling med mulighet for UTA med kveldspoliklinikk eller tjeneste ved ortopedisk akuttpoliklinikk

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 600.000 innbyggere, som innebærer at Ortopedisk klinikk er en av landets største ortopediske klinikker.  Avdelingen har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi.  Ryggseksjonen har sin elektive, operative hovedaktivitet på Ahus Gardermoen. Øyeblikkelig hjelp-operasjoner utføres på sentraloperasjon på Nordbyhagen. Ryggseksjonen tilbyr det meste av ryggkirurgi med hovedvekt på degenerative lidelser. I tillegg behandles det regelmessig ryggkirurgiske traumer, infeksiøse tilstander samt metastaser til ryggsøylen.

Det utføres årlig ca. 500 elektive inngrep lumbalt, hvorav  ca.120 er instrumentelle fiksasjoner. Det er et nært samarbeid med nevrologisk avdeling som gjør den primære utredning av pasienter med akutt rygg. Den akutte, operative virksomheten utgjør ca. 100 inngrep årlig.  Likeledes har seksjonen ukentlige fagmøter og et nært samarbeid med de andre ortopediske seksjonene i behandling av pasienter med sammensatte problemstillinger.  

Ryggseksjonen består for tiden av syv overlegestillinger der alle er involvert i pågående og planlagte forskningsprosjekter. Seksjonen har eget vaktsjikt.

Ortopedisk klinikk har ansvar for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi og undervisning av medisinerstudenter. Det er knyttet professorat og flere kliniske stipendiater til avdelingen. Det drives forskning innen en rekke fagområder

Alle interessenter må søke elektronisk og beskrive i søknaden hvordan et opphold på Ahus vil kunne være til nytte i videre arbeid etter endt periode. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fellowshipet er tilknyttet ryggseksjonen hvor søkeren skal bidra i den daglige virksomheten på linje med overlegene, men er unntatt vakt.  
 • Poliklinisk og operativ virksomhet både ved Nordbyhagen, Ski sykehus og Ahus Gardermoen. Det må påregnes tjeneste ved alle steder.
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og medisinerstudenter.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i ortopedi eller erfaren LIS 3 som ønsker faglig fordypning innenfor ortopedisk ryggkirurgi
 • Må beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig.
 • Søkeren må ha fast stilling ved et annet sykehus i Norden med arbeidsgiver som ønsker at vedkommende fordyper seg innenfor ryggkirurgi og er villig til å gi permisjon i 12 måneder

Personlige egenskaper:

 • Arbeidskapasitet og motivasjon vektlegges.
 • Må like varierte utfordringer.
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne.
 • Evne og vilje til tverrfaglig samhandling.
 • Evne og vilje til gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Ortopedisk klinikk bidrar med  lønn etter tjenesteplan ved Ahus for hele perioden etter gjeldende avtaler. 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo