Detaljer

 • Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2020
 • Sted:
  FEIRING
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  FEIRING
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2942035
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune

Feiring skole - Lærerstillinger 


Feiring 1-10 skole ligger vakkert til på vestsida av Mjøsa. Skolen er en aktiv nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker nærmiljøets ressurser i læringsarbeidet. Vi har 125 elever; 90 på barnetrinnet og 35 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblandede grupper. Vi har i dag 14 lærere med høy kompetanse og engasjement.

Er du en profesjonell lærer med bevissthet på eget elev- og læringssyn, som brenner for barn og unges læring og vekst? Da er du kanskje den vi er ute etter!

Vi ønsker oss nye kolleger som er faglig engasjerte, har god relasjonskompetanse, er tydelige klasseledere og som evner å innta et helhetlig perspektiv til læring. På Feiring skole jobber vi alle for at elevene får utnytte sine ressurser og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Vi kan love deg et spennende og oversiktlig arbeidsmiljø hvor vi for tiden jobber kollektivt med å etablere et læringsstøttende fellesskap i alle klasserom.  Vi deltar aktivt i kommunens profesjonsfaglige nettverk for realfag, digitalisering og læringsmiljø. Disse velutviklede strukturene for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler fremmer en delings- og læringskultur. Elevene på 1.-4. trinn har læringsbrett 1:1 og ansatte og elever bruker Teams som plattform for kommunikasjon og samhandling. På Feiring skole har vi elevgrupper på 11-19 elever. Dette gir gode muligheter for fleksibilitet på tvers av gruppene og en reell mulighet for støtte og oppfølging av den enkelte elev.

Du er velkommen til å ta kontakt med rektor om du ønsker mer informasjon.

Fra 01.08.20 har vi 100 % fast samt inntil 50 % vikarstilling ledig. 

 • Kontaktlærer på mellomtrinnet. 
 • Faglærer i matematikk, naturfag og tysk.

  Ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. 
 • Arbeidsoppgaver
  • Planlegging og ledelse av elevenes læring.
  • Oppfølging av den enkelte elevs læring og utvikling.
  • Samarbeid med lærere, assistenter og ledelse.
  • Undervisning 5. - 10. trinn.
  Kvalifikasjoner
  • Du er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner.
  • Du driver en variert og praktisk undervisning som balanserer elevenes mestring og utfordringer.
  • Du er positiv og kreativ, og tar ansvar for at skolehverdagen blir så bra som mulig for alle.
  • Du har godkjent kompetanse for å undervise i fag på barnetrinn og ungdomstrinn.
  Personlige egenskaper
  • Du er trygg og ansvarsbevisst.
  • Du er løsningsorientert og fleksibel.
  • Du er en god lagspiller.
  • Du har god evne til å samarbeide og etablere gode relasjoner med elever, foresatte og kolleger. 
  • Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring.
  • Du er opptatt av å videreutvikle din praksis i klasserommet.
  Vi tilbyr
  • Deltagelse i profesjonsfaglig fellesskap med dyktige kolleger.
  • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
  • Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).
  • Gode pensjonsordninger.
  • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid.

  Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.

  Menn oppfordres til å søke.

  Det gis veiledning til nyutdannede lærere.

  Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

  Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

  Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.

  Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

  Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.