• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  FJELL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FJELL
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4083696
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Feiarinspektør 100 % fast – Øygarden brann og redning KF

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden brann og redning KF (ØBR) er eit kommunalt føretak. Føretaket har eiga styre somrapporterar direkte til kommunestyret. ØBR er inndelt i ei administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling og førebyggjande avdeling. Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes. Her held også førebyggjande avdeling til. Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette.

Branntryggleiken til innbyggjarane våre er vårt fokusområde, uansett om dei er heime, på jobb, på skulen eller i butikken. Å arbeide ved førebyggjande avdeling er å vere med på målretta innsats for å betre branntryggleiken og gje ein tryggare kvardag for innbyggjarane i Øygarden kommune. Dette gjer vi gjennom tilsyn, haldningsskapande arbeid og andre brannførebyggjande tiltak. Vi ønskjer medarbeidarar som ønskjer å utgjere ein forskjell og har tru på at det alltid er mogleg å skape forbetring.

 

Om avdelinga:

Øygarden brann og redning KF – førebyggjande avdeling har 9 medarbeidarar fordelt på to seksjonar. Seksjon for HMS tilsyn og opplæring, og seksjon for feiing og tilsyn. I tillegg kjem avdelingsleiaren og ev. lærlingar. Avdelinga driv eit aktivt brannførebyggjande arbeid for og i samarbeid med kommunen.

 

Arbeidsoppgåver:

• Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
• Utføre oppgåver innan offentleg forvaltning/sakshandsaming
• Brannførebyggjande informasjonsarbeid
• Bidra til utvikling og forbetring av tenestene slik at dei held ein høg standard
• Oppfølgingsansvar for lærlingar
Stillinga rapporterer til seksjonsleiar ved seksjon for feiing og tilsyn emd fyringsanlegg

 

Kvalifikasjonar:

Må ha:

• Sveinebrev som feiar/brannførebyggar
• Erfaring med feiing og tilsyn av fyringsanlegg
• Gode skriftlege og munnlege framstillingsevner i norsk
• Førarkort minst klasse B
• Gode datakunnskaper

Ønskjeleg med:

• Erfaring i bruk av DM brann
• Båtførarbevis

Personlege eigenskapar:

• Evne til å kommunisere og bygge tillitsfulle relasjonar
• Evne til å planlegge, prioritere og evaluere eiga arbeid
• Evne til å tileigne seg ny kunnskap
• Evne til å jobbe sjølvstendig og i team
• Positiv, initiativrik og sørvisinnstilt

Personlege eigenskapar vil bli særskild vektlagt. Vi vil spesielt vektlegge eigenskapar, som bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Anna:

• Den som vert tilsett må kunne legge fram politiattest

Vi tilbyr:

• Gode pensjons- og forsikringsordningar
• IA-bedrift
• Eit aktivt fagmiljø med faglege utfordringar
• Eit triveleg arbeidsmiljø
• Fleksitidsordning
• Løn etter avtale
• 2 timer trening i arbeidstida pr. veke
• Treningsrom på arbeidsplassen

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  FJELL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FJELL
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4083696
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune