Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

FDVU-koordinator, systemforvalter

Offentlig forvaltning

SEKSJON EIENDOM

Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk.

Trøndelag fylkeskommune har nylig anskaffet et nytt FDVU-system hvor en BIM-server fungerer som masterkilde for lagring og håndtering av bygningsinformasjon.
FDVU-systemet er en samling av ulike verktøy for å skaffe oversikt over egne og leide bygninger og eiendommer, for å ha god informasjon og riktig data for effektiv helhetlig eiendomsforvaltning – forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

I den forbindelse søker fylkeskommunen etter en FDVU-koordinator som trives med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med fokus på samhandling og tverrfaglighet. 

Har du erfaring fra lignende virksomheter og med entusiasme og glød ønsker å bidra i samfunnsnyttig arbeid med utvikling av Trøndelag fylkeskommune, har vi stillingen for deg. Stillingen er administrativt underlagt team eierskap i Seksjon eiendom, som omfatter tjenester som ivaretar fylkeskommunens eiendomsportefølje. Under dette ligger forvaltning av alle formålsbygg innen videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, veg og administrasjon.

FDVU-koordinator skal primært ha Steinkjer som tjenestested

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av FDVU-system (levert av Ørn Software AS sammen med Facility Management AS, Datec AS og BIM2Share AS)
Aktivt initiere, være pådriver, koordinere sammen med fagmiljøene løpende oppgaver FDVU-systemet medfører på bruker nivå
Ivareta oppfølging og være kontaktpunkt mot fagmiljø, systemleverandør og ledergruppe
Kontaktpunkt og brukerstøtte for vedlikehold og oppdatering av innholdet i systemet
Vedlikehold av sentralt kodeverk, felles registre og deling av data i systemet
Utvikle felles arbeidsprosesser og sikre god datakvalitet
Utvikle og gjøre tilgjengelig standardiserte rapporter
Optimalisere og effektivisere, systematisere
Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner:

Den vi søker kan ha økonomisk og/eller teknisk utdanning og bør ha en mastergrad innen eiendomsledelse, -forvaltning eller tilsvarende
Erfaring fra eiendomsforvaltning eller annen relevant virksomhet
Kompetanse og erfaring i bruk av FDVU-verktøy

Er godt kjent med FDVU-prinsippene 

Har noe erfaring fra prosjektledelse og prosjektadministrasjon  

Rett kandidat er en rutinert bruker og setter seg raskt inn i nye IT-systemer
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
Evne til å prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte
God gjennomføringsevne, løsningsorientert og fleksibel
Analytisk, serviceinnstilt, strukturert
 
Trives med å jobbe i et hektisk miljø
Liker utfordringer, relasjonsbygging og å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr:

  • Ledelse av spennende byggeprosjekter med utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
  • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
  • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.