Detaljer

 • Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  FINNSNES
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  FINNSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3249023
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune

Fastlegehjemmel ved Senjalegen Finnsnes

Fastlegehjemmel ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

 

Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms, og er kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 20 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Finnsnes legekontor med 1 utekontor og Siland legekontor med 4 utekontor. Målsetningen er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester.

Tjenesten har avsatt tid veiledning for LIS1 og LIS3 leger.

Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.

Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet gruppepraksiser med fastleger, sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester.

Finnsnes legekontor er lokalisert i et distriktmedisinsk senter (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter og er felles for Sørreisa og Senja kommune, med til sammen ca.18 200 innbyggere.

 

Ledig legehjemmel er samlokalisert på DMS med 16 fastleger og 2 LIS1 leger, delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. 

 

25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt inngår.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Ledig nyopprettet fastlegehjemmel ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

 

Stillingen inngår i en gruppepraksis med 16 fastleger og 2 LIS1 leger.

 

Finnsnes legekontor har en blanding av leger med fastlønn og leger med driftstilskudd.

Ledig fastlegehjemmel er på ca. 900 listeplasser. Avhengig om stillingen er knyttet til offentlige oppgaver.

Ledig legehjemmel kan velge å jobbe i fastlønns stilling eller med driftsavtale i kommunale lokaler.

 

Finnsnes legekontor har avdelingsleder, bioingeniører, helsesekretærer, sykepleiere, spesialsykepleiere i diabetes og kreftsykepleie.

 

Ca 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt inngår i stillingen.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift med 900 fastlege plasser.
 • Ingen allmennlegeoppgaver er planlagt i hjemmelen. Ved behov kan det bli tilpliktet inntil 7,5 t/uken allmennlegeoppgaver, dog med tilbud om listereduksjon.
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn

 

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Gode generelle data kunnskaper

 

Personlige egenskaper

 • Være respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert. 
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings - beslutnings og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring

 

For lege med fastlønn:

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Gode pensjonsordninger i KLP

 

 

For lege med driftsavtale:

Basistilskuddet dekker leie av lokaler, utstyr og hjelpepersonell ved Finnsnes legekontor. Et såkalt null-oppgjør. Det er ingen oppstart eller investerings utgifter tilknyttet ledig legehjemmel.

 

Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.

Det kreves politiattest ved tilsendinger.

Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med :

Virksomhetsleder legetjenesten Anita Ustad tlf: 924 47 911. epost:   anita.ustad@senja.kommune.no

Sektorleder Helse: Evy Nordby tlf 481 73916 epost:evy.nordby@senja.kommune.no 

 

For mere informasjon se www.senjalengen.no

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

 

Søknadsfrist:06.12.20

Søkes via Easycruit. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.