Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fastlegehjemmel - Stavanger Brygge legesenter med gjenkjøpsgaranti og oppstartstilskudd

Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 

Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Stavanger brygge legesenter

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemmelen har en gjenkjøpsgaranti innen 3 år fra avtaledato med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes og et etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.

Legevaktstilplikt:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.

Arbeidsoppgaver:

Stavanger Brygge legesenter

 

Hjemmel med listestørrelse på 1200 pasienter - tiltredelse snarlig.

Stavanger Brygge legesenter er lokalisert i bydel Storhaug i Stavanger, og har i dag 2 fastleger og 2 årsverk hjelpepersonell. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Legesenteret var inntil nylig en solopraksis og utlyst hjemmel er allokert til senteret. Det er mulighet for ytterligere utvidelse.
Gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin, som kan fungere som veileder for alis lege. Senteret har akuttrom, velutstyrt lab samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling. 
Journalsystem: Infodoc Sky med planlagt overgang til WebMed

Kontakt: Daglig leder: Sayora Sivertsen på mail: saysive@gmail.com eller hjemmelshaver Farzana Islam på mail farzana.islam2007@gmail.com

Kvalifikasjoner:

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men ikke et krav.

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr:

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn