Ledig stilling

Trondheim Kommune

Fastlegehjemmel Nardosletta legesenter 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. 

Ved Nardosletta legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. januar 2023. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Nardosletta legesenter holder til på NardoCenteret i Hans Baucks veg 1, 7033 Trondheim. Nardosletta legesenter er organisert som et DA og ble etablert i 2006 ved fusjon av to legesenter. Det har seks legehjemler. Legene er spredt i alder. Tre av de gjenværende legene er spesialister i allmennmedisin og to er under spesialisering. Det er et godt sosialt og faglig miljø. Praksisen er sentrumsnær, veldrevet og velutrustet og holder til i store, lyse og trivelige lokaler i Nardosenteret. Det er godt med parkeringsplasser utenfor legesenteret. Det er god bemanning med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Senteret bruker per i dag System X journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra ca. 1. januar 2023. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Mari Jordet Bruheim på tlf. 922 54 571 eller kontaktperson på senteret Arnhild Bøgseth, tlf. 412 06 942.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner:

 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg