• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  10.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5696021
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 08.05.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sandnes kommune

Fastlønnet legehjemmel på Gauken legesenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå har du sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by!

Sandnes kommune satser på fastlegeordningen og har gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for fastlegene. Vi har flere fastlønnsleger på legevakt som dekker nattevakter for å avlaste fastlegene. Vi har fokus på samhandling med øvrige kommunale tjenester. Vi er opptatt både av å rekruttere og å beholde leger.  Under avsnittet "Vi tilbyr" kan du lese mer om de gode vilkårene som fastlønnet fastlege i Sandnes. 

Her finner du også mer informasjon om å være fastlege i Sandnes kommune:
www.sandnes.kommune.no/sti/jobb-i-Sandnes-kommune/fastleger/

Gauken legesenter er et ganske nyopprettet kommunalt drevet fastlegekontor med fastleger i fast kommunal ansettelse. Det er planlagt flytting i sommer til nye og flotte lokaler i Møllekvartalet. Legekontoret har 300% hjelpepersonellstillinger, og per idag 3 leger i 100% stillinger. De nye lokalene har mulighet for å utvide til 6 leger. 

Vi søker nå etter den fjerde faste legen som kan begynne 1.september 2024. Listelengde planlagt til 800-1000 pasienter, med opptrapping etter avtale med legen. 

Vil tilbyr veiledning til ALIS.
CGM journalsystem.
Vi har velutstyrt laboratorium og småkirurgirom.

Kontaktpersoner:
Administrasjon: Hege Kalviknes hege.kalviknes@sandnes.kommune.no
Medisinskfaglig ansvarlig lege: Aim Undag aim.yap.undag@sandnes.kommune.no

Kvalifikasjoner:

 • Det er krav om norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Det er krav om godkjent norsk turnustjeneste/LIS1, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Rett til trygderefusjon
 • Påbegynt videreutdanning i allmennmedisin, eller ferdig spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Søkere uten nordisk morsmål må dokumentere språkkunnskaper tilsvarende minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse 

Personlige egenskaper:

Sandnes søker deg som er:

 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • God til å samarbeide i team
 • Faglig dyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Har vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Pålitelig og forutsigbar

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Du kan oppfylle alle læringsmålene i nytt utdanningsløp i kommunen, også institusjonstjeneste
 • Gode veiledere i allmennmedisin
 • Sandnes kommune dekker abonnement på NEL for leger i kommunen 
 • Vi har velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg

  Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis.
  Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Legevaktene på kveldstid og i helg gjennomføres som næringsdrift og etter avtalene i SFS 2305. De fleste nattevakter dekkes av fast ansatte leger. 

  Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 

  Hjemmel tildeles av Sandnes kommune som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Legepraksis er økonomiske og faglige fellesskap, og vi forutsetter at hjemmelshaver inngår i gjeldende internavtaler for det legesenteret hjemmelen knyttes til. Fastlegepraksis i Sandnes kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen.
 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  10.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5696021
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 08.05.2024