Ledig stilling

Nordreisa kommune

Fastlegehjemmel med kommunal bistilling

Offentlig forvaltning

Ønsker du varierte oppgaver, godt arbeidsmiljø og gode inntjeningsmuligheter? Vi har nå en ledig fastlegehjemmel med 900 listepasienter og 37,5% kommunal bistilling. Legen inngår også i kommunal legevakt. Fastlønnsavtale kan vurderes dersom ønskelig.  

Nordreisa kommune har i dag 6 fastleger, 2 LIS1-leger, 2 legevaktsleger og legestudenter fra UIT. Kommunen tilbyr gode avtaler for legene våre, som i tillegg til ansettelsesforhold i kommunen også har tilskuddsavtaler for fastleger med privat praksis. Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et godt tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter.

Legene har kontorer og øvrige fasiliteter på Sonjatun Helsesenter, som er samlokalisert med Distrikt Medsinsk Senter Storslett (under UNN). Kan være mulighet for tidligere tiltredelse.

Her kan du se filmpresentasjon fra legekontoret.

Arbeidsoppgaver:

 • Fastlegearbeid for 900 pasienter
 • 37.5% kommunal bistilling
 • Legevaktsarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 kommunehelsetjeneste
 • Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Beherske tilgjengelige elektroniske hjelpemidler

Erfaring fra kommunehelsetjenesten og personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet.
 • Evne til å jobbe under press
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Legekontor og legevakt er samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium, betjent av 3 sykepleiere. 
 • Stabilt team med 6 fastleger, 2 LIS-leger, legevaktsleger og legestudenter fra UiT(Norges arktiske universitet i Tromsø).
 • Samlokalisert med DMS Nord-Troms: fødestue, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og Hud poliklinikk, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling.
 • Basistilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd.
 • Det gis kompensasjon gjennom utjevningstilskudd og praksiskompensasjon.
 • Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen.
 • Gode inntjeningsmuligheter. 
 • Kommunen tilbyr seg å dekke utgifter til kurs utover det som blir dekket av Legeforening.
 • Fastlønn for kommunal bistilling med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning..
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter.
 • Nordreisa omfattes av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, som betyr at man etter nærmere regler vil få nedskriving av studielån, skattefordeler, redusert strøm avgift m.v.
 • Fantastiske muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter.

 

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.