• Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2021
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3445823
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Fastlegehjemmel med bistilling i rehabilitering 

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fastlegehjemmel med 700 listepasienter i vakre Nordreisa kommune.  Legen inngår også i kommunal legevakt per tiden 6 delt. 

Nordreisa kommune har i dag 6 fastleger, og i tillegg kommer LIS-leger. Fra 01.09.2021 vil vi ha 2 LIS-leger ansatt. Kommunen kan tilby gode avtaler for legene våre, som i tillegg til fast ansettelsesforhold i kommunen også har tilskuddsavtaler for fastleger med privat praksis.

Legene har kontorer og øvrige fasiliteter på Sonjatun Helsesenter.

Stillingen kombineres med LIS/overlege bistilling innenfor rehabilitering ved DMS Nord-Troms, underlagt fysikalsk medisinsk avdeling UNN Tromsø. 

Rehabiliteringsavdelingen gir tilbud om tverrfagelig spesialisert rehabilitering etter funksjonstap som for eksempel etter gjennomgått hjerneslag. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sykepleier. Avdelingen har tre døgnplasser.

Det utarbeides et lokaltilpasset pasientsentrert helseteam, PSHT, i samarbeid med NOR-klinikken som vil bli en del av ansvarsområdet. 

Se våre hjemmesider www.nordreisa.kommune.no og www.sonjatun.no.

Klikk deg inn her og se filmen fra legekontoret


Arbeidsoppgaver:

Fastlegearbeid for 700 pasienter. Bistilling innenfor rehabilitering underlagt Fysikalsk medisinsk avdeling UNN Tromsø.  Legevaktsarbeid fortiden 6 delt vakt. 

Kvalifikasjoner:

Lege som er spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om å starte i spesialisering.

Norsk autorisasjon som lege

Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

God samarbeidsevner innenfor tverrfaglig teamarbeid. Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet og gode kommunikasjonsevner. Kompetanse i å veilede og undervise pasienter, pårørende og øvrige samarbeidsparter. Erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Vi tilbyr:

Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø.
Legekontor og legevakt samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium betjent av 3 sykepleiere. 
Stabilt team med 6 fastleger, 1 LIS-lege og legestudent fra UiT(Norges arktiske universitet i Tromsø). Fra 01.09.2021 vil vi ha 2 LIS-leger tilsatt. 

DMS Nord-Troms: fødestue, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og Hud poliklinikk, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling.

Basistilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd.
Det gis kompensasjon gjennom utjevningstilskudd og praksiskompensasjon.

Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen. Svært gode inntjeningsmuligheter. 
Fastlønn for kommunal bistilling med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning..
Det er muligheter for svært god inntjening.

Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter.  
Økonomiske betingelser skal være avklart før tilsetting.

Oppgjør for praksis (goodwill) skjer mellom fratredende og tiltredende lege.

Nordreisa omfattes av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, som betyr at man etter nærmere regler vil få nedskriving av studielån, skattefordeler, redusert strøm avgift m.v.

Fantastiske muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter. Reisa nasjonalpark anbefales, se www.reisanasjonalpark.no.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtaler.
Flyttegodtgjøring etter reglement.

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest

 
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2021
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3445823
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune