Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fastlegehjemmel med §8.2-avtale

Stavanger har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Ved Tjensvoll legesenter er det nå ledig inntil 4 fastlegehjemler med §8.2–avtale. 
§8.2-avtalen følger av Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Kort forklart vil legen ved denne avtalen være selvstendig næringsdrivende, og avtalen regulerer kostnader ved drift som utføres av kommunen. 

Hjemlene har et minimum listetak er 800, og det tilbys oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter. Det vil bli uttrekk fra eksisterende lister på ca 500-900 listepasienter ved oppstart. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS-tilskuddsordning.

Stavanger kommune overtar driften av Tjensvoll legesenter fra 01.01.24. Kontorene skal da pusses opp til en lys og moderne standard. Etter en kort periode i midlertidige lokaler vil legesenteret flytte tilbake til nyoppussede og moderne lokaler på Tjensvoll. Senteret har store og lyse kontorer, med flott utsikt.

De øvrige ansatte er sykepleier og helsesekretærer med lang erfaring og høy kompetanse, og tar hånd om den daglige driften. Det er lett tilgang på kollektivtransport like utenfor døren, og mulighet for parkering. Legesenteret driftes av avdeling for kommunale legetjenester som er organisert i direktørområde Helse og velferd, med helsesjef som øverst medisinskfaglig ansvarlig.

Ta gjerne kontakt dersom du har interesse eller spørsmål om stillingen.  

 

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger  
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte med dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen. 
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse  
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse    

Personlige egenskaper:

 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig  
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet  
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid,  
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø  

Vi tilbyr:

 • Næringsdrift med § 8.2 avtale i nyoppussede og moderne lokaler 
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.  
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg  
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning