Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fastlegehjemmel - Klubbgaten legesenter med oppstartstilskudd

Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 

Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Klubbgaten legesenter. Hjemmelen kan vurdert delt i 2.

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny(e) hjemmelshaver(e) inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

 Det ytes  et etableringstilskudd på 200 000 kroner for nye hjemmelshavere. Ved deling av listen blir tilskuddet delt likeverdig.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.

Legevaktstilplikt:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.

Arbeidsoppgaver:

Klubbgaten legesenter

Hjemmel med listestørrelse på 1200 pasienter - tiltredelse snarlig eller etter avtale. Hjemmelen har i dag vikar, og kan deles i 2 hvis det er kvalifiserte søkere.

Klubbgaten legesenter er lokalisert i sentrum av Stavanger, med nærhet til offentlig kommunikasjon. Det er i utgangspunktet 3 fastlegehjemler med 3 ansatte helsesekretærer. Senteret har en velutstyrt lab, eget EKG rom, UL, 24t bt måling, spirometri.  

 Journalsystem: Info doc

 Kontakt: Daglig leder Anne Aronsson tlf: 922 09 291 eller hjemmelshaver Marianne Sibel Bakken, tlf 404 93 322

Kvalifikasjoner:

Spesialister i allmennmedisin oppfordres  søke, men det er ikke et krav.

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr:

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn