Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Fastlegehjemmel

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fastlegehjemler uten innskudd, med ALIS-avtale ved Sentrum legesenter.

Om legesenteret/stillingen

Sentrum legesenter er lokalisert sentralt i Kristiansund med kort vei til offentlige kommunikasjoner. Det er flere helserelaterte virksomheter i samme bygg, bl.a. apotek og røntgeninstitutt. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler og har god tilgang for funksjonshemmede. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Legesenteret er veldrevet og har ordnede økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø og godt miljø for læring og veiledning. Det er totalt 6 hjemler for allmennleger og 1 privatpraktiserende gynekolog ved legesenteret. Det er ansatt fire hjelpepersonell (helsesekretær og hjelpepleier).

Kommunale legeoppgaver

Stillingen er ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke ved behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er lokalisert ved Frei legesenter. Det er relativt lav vaktbelastning, ca. 2 vakter pr mnd.

Legetjenesten i Kristiansund kommune er nå under omorganisering og vi ser på ytterligere rekruttere/beholde tiltak i forhold til fastlegeordningen.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger.

Kvalifikasjonskrav
  • norsk autorisasjon som lege
  • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi åpner også for at leger som er i LIS1-løp kan søke med oppstart når LIS1-tjenesten er ferdig. Dersom det ansettes leger som er i LIS1-løpet vil vi ha behov for vikarer i perioden frem til ny fastlege kan starte.

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen i henhold til Spesialistforskriften (ALIS-avtale).

Personlige egenskaper

Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:

  • gode samarbeidsevner
  • gode kommunikasjonsferdigheter
  • fleksibel
  • god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Øvrige vilkår

Ved overtakelse av hjemmel inngås avtale om hjemmel uten innskudd. Kommunen er eier av hjemlene. Årsvikariat kan være aktuelt dersom hjemmel ikke blir besatt eller tildeles lege som ikke er ferdig med LIS1-tjeneste. 

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.