Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.03.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3446554
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Fastlegehjemler ved Sørbyen legegruppe i Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Sørbyen legegruppe er en legegruppe der kommunen drifter kontoret og har personalansvar for hjelpepersonell, såkalt 8.2 kontor.

Legegruppen har 5 fastlegehjemler, og har tilhold i moderne lokaler sentralt i Sørbyen i Gjøvik, samlokalisert med et tannlegesenter og i et handelsbygg med apotek og butikker. 

Det er gode parkeringsmuligheter, og et godt offentlig transporttilbud. 

Legegruppen benytter CGM Journal og har CrediCare betalingssystem.

Sørbyen legegruppe har godt etablerte interne rutiner og prosedyrer, i tillegg til regelmessig internundervisning/smågruppe og interne arbeidsseminar for alle på kontoret.

Totalt er det i dag ca. 5200 pasienter knyttet til kontoret. Det er ansatt 5 helsesekretærer i til sammen 4.3 stilling. 

 Sørbyen Legegruppe er nå i et generasjonsskifte hvor 2 leger går av med pensjon etter langvarig praksis ved legegruppen.

Fra sommeren 2021 er det ved Sørbyen totalt 3 ledige hjemler som selvstendig næringsdrivende (ASA 4310 pkt 8.2).

Vi søker etter deg som vil være med på å utvikle Sørbyen legegruppe videre. 

Betingelser for overdragelse av pasientliste avtales med avtroppende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler.

Ingen av hjemlene er for tiden tilpliktet kommunal bistilling, men dette kan tilpliktes iht. bestemmelsene i ASA 4310. Listelengde kan drøftes ved tilsetning.

Dersom det ikke er aktuelt å inntre som hjemmelshaver, er det aktuelt for kommunen å kunne tilby vikariat som selvstendig næringsdrivende fastlege i 1 år.

 Fastlegehjemmel 1 

Listestørrelsen for tiden på 1125 med et listetak på 1300. Listen har vært stengt i ca. 2 år.

Ledig fra 1.juni 2021 eller tidligere etter avtale.

Fastlegehjemmel 2 

Listestørrelsen er for tiden 900 med et listetak på 1000.

Ledig fra 1.september 2021.

Fastlegehjemmel 3

Listestørrelsen er for tiden 1025 med et listetak på 1100. Listen har vært stengt i flere år.

Ledig fra 1.juli 2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.

 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset Innlandet Gjøvik.

 • Kommunal bistilling tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler.

 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær.

Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3).

 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

 • Norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.

 • Den/de som tilbys fastlegehjemmel må forholde seg til Internavtalen mellom legene i Sørbyen legegruppe.

 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.

 • Godkjent politiattest.

Vi kan tilby:

Spennede og variert praksis med dyktige og engasjerte legekolleger, samt erfarne helsesekretærer i et nylig oppusset og velutstyrt legekontor med veletablerte rutiner.

Stor fleksibilitet i hverdag som næringsdrivende fastlege uten ansvar for drift av legekontor.

Kommunen ønsker å ivareta deg som ny hjemmelshaver, enten du er under spesialisering eller ferdig utdannet spesialist. Som registrert utdanningsvirksomhet har kommunen ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin (ALIS). Vi vil tilrettelegge for fortsettelselse eller oppstart i spesialiseringsforløpet i allmennmedisin for aktuelle søkere iht. sentrale føringer og kommunens utdanningsplan hvor det bla. tilbys veiledning og supervisjon utover kravet i spesialiseringsordningen. 

Gjøvik kommune søker tilskuddsordning gjennom Helsedirektoratet for selvstendig næringsdrivende ALIS som innebærer en utgiftsdekning på inntil kr 300 000 i spesialiseringsforøøpet til bla. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, samt andre utgifter relatert til spesialiseringsforløpet. 

Generell informasjon:

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik  

med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte 

friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Kommunen har 7 legesentre hvorav 4 har 8.2 avtale, og totalt 30 fastlegehjemler. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vennligst oppgi om det søkes på en bestemt hjemmel eller alle tre hjemler.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn,religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.