Fastlegehjemler i Stavanger med rekrutteringstilskudd og gjenkjøpsgaranti

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har 121 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor. Hjemlene er i hovedsak næringsdrift. Det lyses nå ut ledige fastlegehjemler i næring ved legekontorene Bekkefaret, Forus, Madlaklinikken og Øyane. 

Det knyttes rekrutteringstilskudd for alle hjemler ved tiltredelse.                                                                                                                                                                               Gjenkjøpsgaranti er for 1 av hjemlene (Forus legesenter). Med gjenkjøpsgaranti stiller kommunen garanti om tilbakekjøp av praksis innen en periode på 3 år under visse betingelser.

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis og tidspunkt for overdragelse, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler.  Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Kommunen har gode finansielle støtteordninger for leger i spesialisering allmennmedisin gjennom ALIS prosjektet. I tillegg skal det arrangeres nettverkssamlinger med introduksjon og veiledning i kommunal regi, for å få en god innføring. 

Det skal være bra å være lege i Stavanger!

Dersom en hjemmel ikke blir besatt på vanlig måte, kan det ved enkelte av legekontorene bli aktuelt å tilby vikarstilling på inntil 1-2 år.  Fastlegepraksiser i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Arbeidsoppgaver:

Bekkefaret legesenter

1 hjemmel med listestørrelse på nær 1400 pasienter. Ønsket tiltredelse primo juni 2021.

Bekkefaret legesenter er sentralt plassert i Hillevåg, i velutstyrte og i nyoppussede lokaler , vis a vis Kilden kjøpesenter. Det er god offentlig kommunikasjon i nærheten, samt gode parkeringsforhold .
Det er pr i dag 3 hjemler ved kontoret med tilhørende  2,3 årsverk  hjelpepersonell, der iblant 1 sykepleier. 2 gjenværende hjemler innehas av spesialister i allmennmedisin. Det er i tillegg tilknyttet en spesialist i psykiatri i samme lokale.
Journalsystem: CGM. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr, fiberoptisk pannelampe.

Kontakt; konst. daglig leder: Hege Svangtun, tlf  48605216 eller hjemmelshaver: Arild Kaisen tlf 90 15 61 96.

 

Forus legesenter

1 hjemmel med listestørrelse 1500, Hjemmelen har gjenkjøpsgaranti. Ønsket tiltredelse medio juni 2021.

Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler. Det er ønske om et 4-leger senter, så hjemmel kan med rette søkere, deles i 2.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor, fysioterapeut og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret. Senteret ligger naturskjønt til og har gode parkeringsmuligheter.
Journalsystem: Infodoc Plenario. Legesenteret er et velutstyrt legesenter. 

Kontakt;  Daglig leder Bård Moe, tlf 909 60 993 eller hjemmelshaver Ivar Thomsen tlf 905 31 425. (gjenkjøpsgaranti) og Odd- Arild Ågedal tlf 400 97 235 

 

Madlaklinikken legesenter 

1 hjemmel med listestørrelse 1000. Ønsket tiltredelse primo juni 2021 evt. etter avtale

Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,9 årsverk hjelpepersonell.

Journalsystem: CGM. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr tilgang til icare tonometer.

Kvinnelige leger oppfordres spesielt å søke.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller hjemmelshaver Anders D. Bostad  416 58 350


Øyane legesenter

Hjemmel med listestørrelse på 1500 deles i to slik det blir to hjemler på 750 pasienter. Listen betjenes i dag av to leger. Ønsket tiltredelse primo september 2021  

Øyane legesenter er plassert på Hundvåg og har i dag 3 fastlegehjemler fordelt på 4 leger. Legesenteret har 3 årsverk hjelpepersonell.

Journalsystem er System X. Legesenteret har EKG, 24t BT måling, spirometri og alt nødvendig laboratorieutstyr.
Gode parkeringsmuligheter, lyse lokaler, god plass med mulighet for ytterligere utvidelse med for. eks. turnuslege.


Kontakt: daglig leder: Konstanse Devold, tlf. 98449735, kdevold@gmail.com
 

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.
 

Kvalifikasjoner:

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr:

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd for leger i spesialisering allmennmedisin - ny ordning med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel
 
Opprett gratis bedriftsprofil
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil